Vad är nästa generations robotrådgivning?

Vad är nästa generations robotrådgivning?

Höga avgifter, komplicerade investeringsprodukter, partisk investeringsrådgivning är inget ovanligt när det kommer till klassisk investeringsrådgivning. Detta är anledningar till att man de senaste åren sett en stark tillväxt av robotrådgivare runt om i världen. Robotrådgivning bygger på automatisering och digitalisering med målet att göra det enkelt och billigt att spara i aktier, räntor och andra tillgångsklasser. Robotrådgivning är ett brett begrepp som ursprungligen kommer ifrån USA och idag innefattar flera olika typer av digitala investeringstjänster. Utvecklingen har gått från enkla versioner som erbjuder rekommendationer på aktier och fonder till smarta tjänster som erbjuder kunden individanpassade automatiskt förvaltade portföljstrategier. Även om det "på utsidan" kan verka som att det är samma typ av tjänst är det viktigt att läsa på om vad som verkligen erbjuds innan man väljer att anlita en robotrådgivare. Nedan beskrivs de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid val av robotrådgivare och vad som utmärker nästa generations robotrådgivare.

Riskspridning i flera olika tillgångsklasser

Riskspridning är a och o inom investeringsvärlden. Billiga index-/börshandlade-fonder (ETF:er) gör  det enkelt och billigt att sprida riskerna i tusentals värdepapper och erhålla exponering till olika tillgångar. Simpla robotrådgivare erbjuder en mix av aktier och räntor medan senare versioner även erbjuder exponering till andra tillgångsklasser som råvaror och alternativa tillgångar vilket ökar riskspridningen. Vidare fokuserar enkla robotrådgivare generellt på geografisk spridning medan mer avancerade investeringstjänster även investerar i fonder med faktor/smart-beta exponering, tillexempel lågvolatilitetsaktier och aktier av högre kvalitet. Exponering till smart beta/faktorer är en effektiv strategi som stora institutioner använder. Exempelvis använder norska oljefonden, världens största fond, liknande strategier för bättre riskspridning.

Anpassad investeringsrådgivning

Oberoende av hur länge man planerar att spara eller till vad bör en digital investeringstjänst överväga kundens finansiella situation och ge investeringsförslag därefter. Typiskt innebär det hjälp med att sätta upp olika investeringsstrategier med rimlig nivå av risk. Exempelvis ett buffertspar bör ha en lägre risknivå än en långsiktig investering eftersom man inte kan veta i förväg när man behöver användning av pengarna. För hög risk kan leda till att man förlorar stora dela av sin buffert när man behöver den som mest. En smart robotrådgivare bör erbjuda investeringsstrategier för olika syfte med olika nivåer av risk anpassade efter kundens ekonomiska situation.

Dynamisk riskhantering för högre diversifiering och stabilare risk

Marknaden ändras från dag till dag vilket innebär att 1) riskspridningen kommer minska i en investeringsportfölj och 2) risken kommer variera. Riskspridningen eller diversifiering tenderar att försvinna när man behöver den som mest, under marknadskrascher. Därför krävs det att man ser över sin investeringsportfölj och särskilt under marknadsstress. Vidare gör svängningar i marknaden att risken i en investeringsportfölj ändras från dag till dag och kommer vara högre eller lägre än initialt tänkt. En för låg risk innebär att man som kund går miste om avkastning medan en för hög risk innebär att man riskerar att förlora mer än man räknat med. För att upprätthålla en hög diversifiering och stabilare risk i sin portfölj krävs att man löpande kontrollerar och justerar sin portfölj. Simpla robotrådgivare erbjuder statiska portföljer, tillexempel 50% aktier och 50% räntor med rebalansering där risken är allt annat än stabil. Mer avancerade tjänster kontrollerar dagligen portföljen åt kunden för att säkerställa att risken är vad kunden förväntar sig och att riskspridning är hög. S.k. dynamisk riskhantering är en effektiv strategi som används av många av världens största institutioner eftersom den minskar risken för stora förluster och har levererat bra riskjusterad avkastning över tid.

Oberoende 

Oberoende innebär att robotrådgivaren inte har något incitament att rekommendera en investering framför en annan till sina kunder. Detta är viktigt för dig som kund eftersom det säkerställer att dina intressen kommer först. Exempelvis har flera banker valt att lansera sina egna robotrådgivare. Nackdelen med dem är att de i sin rådgivning generellt föredrar att rekommendera sina egna investeringsprodukter vilket kan leda till att du som kund får en icke-optimal allokering eller investerar i fonder med hög avgift.


Källor:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte-Robo-safe.pdf

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2277397