Inlägg

Första kvartalet 2019: Börsrally, inverterad räntekurva och BetterWealth:s avkastning

Vad har BetterWealth haft för avkastning under börsrallyt första kvartalet 2019?   S&P500 har haft sitt bästa kvartal januari - mars 2019 sedan 1998 med en uppgång på över 12%. Minskad risk för en handelskonflikt mellan USA och Kina och en totalomvändning från förväntade räntehöjningar till räntesänkningar av den amerikanska centralbanken har gjort att aktier världen över har återhämtat hela eller delar av de förluster som skedde under börsoron 2018. Hur har det då gått för BetterWealth:s kunder?
BetterWealth gör dagligen avancerade riskberäkningar för våra kunder för att kontrollera risken i deras portföljer. Under slutet av 2018 bidrog faktorer som ökad volatilitet, ökad korrelation och sämre ekonomiska data till en ökad risk för stora förluster. BetterWealth sänkte därför risken i samtliga av våra kunders portföljer genom att primärt minska allokeringen till riskfyllda tillgångar, såsom aktier. Exempelvis sänktes aktieallokering i vår högriskportfölj (VaR 25%) från ca 90% ner t…

Vad är BetterWealth?

Hur används AI vid investeringar?

Hur står BetterWealth emot börsnedgången?

Vad är nästa generations robotrådgivning?

Marknaden faller, vad gör jag?

Hur diversifierar jag min portfölj?

Hur investerar en Nobelpristagare?

Hur mycket risk ska jag ha i min portfölj?

Dynamisk riskhantering VS köp och behåll-strategi