Inlägg

Hur används AI vid investeringar?

Hur används maskininlärning vid investeringar? JP Morgan, världens största investmentbank, uppskattar att investerare som använder AI/maskininlärning kommer ha en fördel över traditionella investerare i framtiden. Dagens tillgång till stora mängder elektroniska data innebär en möjlighet för investerare att göra mer informerade investeringsbeslut i realtid. Exempelvis kan analys av onlinepriser på tusentals produkter ge en uppskattning av inflationen idag istället för att man måste vänta på nästa kvartalsmätning. Utmaningen är att analysera och urskilja information från brus i ostrukturerad data vilket är precis vad maskininlärning är bra på.

Klippet ovan visar utvecklingen för två olika strategier mellan januari 2001 - januari 2019. Röd strategi motsvarar en strategi baserad på traditionella metoder medan blå är en strategi som använder maskininlärning. Maskininlärning har används för att bestämma och förutspå risken i marknaden vilket indikeras med olika bakgrundsfärger:

Grön = lugn…

Hur står BetterWealth emot börsnedgången?

Vad är nästa generations robotrådgivning?

Marknaden faller, vad gör jag?

Hur diversifierar jag min portfölj?

Hur investerar en Nobelpristagare?

Hur mycket risk ska jag ha i min portfölj?

Dynamisk riskhantering VS köp och behåll-strategi

Diversifiering är nyckeln till bättre avkastning