Inlägg

Bor du utomlands men vill ha ett investeringskonto i Sverige?

För svenskar som arbetar utomlands eller som har valt att flytta utomlands under en längre period finnas det goda skäl till att ha kvar sina investeringar i Sverige. Exempelvis om man en dag i framtiden planerar att flytta hem och då vill ha tillgång till sina pengar utan att behöva sälja sina investeringar och flytta stora summor pengar.

De flesta Svenskar som inte längre har någon anknytning kvar till Sverige är så kallat begränsat skattskyldiga i Sverige. Det innebär att man betalar ingen, eller begränsat med skatt i Sverige utan betalar skatt i det landet man bor eller arbetar i.

I stora delar av världen gäller att länder utväxlar uppgifter om hur personer betalar skatt i syfte att både undvika dubbelbeskattning eller att personen betalar in fel skatt.

Det är alltid upp till personen själv att vara underrättad om i vilket land man ska betala skatt i, och hur mycket.

BetterWealth erbjuder därför en speciellt utvecklad tjänst för de som önskar att ha sina placeringar i Sverige trot…

Coronavirus, börskrasch och BetterWealths avkastning under februari 2020

Årssummering 2019 och en blick in i 2020.

Kvartalssummering Q3 2019 – Positiv avkastning i en riskfylld marknad

Halvårssummering 2019: Högre avkastning till en lägre risk

Första kvartalet 2019: Börsrally, inverterad räntekurva och BetterWealth:s avkastning

Vad är BetterWealth?

Hur används AI vid investeringar?

Hur står BetterWealth emot börsnedgången?

Vad är nästa generations robotrådgivning?