Inlägg

Halvårssummering 2019: Högre avkastning till en lägre risk

Halvårssummering 2019  2019:s halvsårsstreck är passerat och vi rör oss in i årets andra halva. Under den första halvan har amerikanska aktier nått en ny rekordhöjd, globala aktier har tagit rygg och generellt sett har det varit ett mycket bra halvår för riskfyllda tillgångar. Vapenvila i handelskriget mellan USA och Kina tillsammans med en oväntad vändning från den amerikanska centralbanken som nu talar om räntesänkningar istället för räntehöjningar har varit drivande för börsuppgången. Hur gick det för BetterWealths kunder? BetterWealths portföljer har levererat bra avkastning under första halvan av 2019, mycket bra avkastning till och med. Under halvåret har BetterWealths högriskportfölj (25% VaR) och lågriskportfölj (6% VaR) levererat 17,0 respektive 5,7 procent avkastning efter avgifter. Än intressantare är att BetterWealths kunder har erhållit betydligt högre avkastning än olika jämförelseindex för den risk som de tagit mätt med riskjusterad avkastning (Sharpe, riskfri ränta =…

Första kvartalet 2019: Börsrally, inverterad räntekurva och BetterWealth:s avkastning

Vad är BetterWealth?

Hur används AI vid investeringar?

Hur står BetterWealth emot börsnedgången?

Vad är nästa generations robotrådgivning?

Marknaden faller, vad gör jag?

Hur diversifierar jag min portfölj?

Hur investerar en Nobelpristagare?

Hur mycket risk ska jag ha i min portfölj?