Inlägg

Kvartalssummering Q3 2019 – Positiv avkastning i en riskfylld marknad   Det tredje kvartalet av 2019 har varit ett händelserikt kvartal på marknaden. En eskalering i handelskriget mellan USA och Kina, en ökning av geopolitiska event och flera tecken på att den globala ekonomiska tillväxten minskar har inneburit perioder med hög volatilitet. Samtidigt har förväntad stimulering från världens centralbanker och mer än 25 räntesänkningar i olika länder under kvartalet varit positivt för riskfyllda tillgångar. Statsobligationer med lång löptid, guld, japanska aktier och aktier med lägre volatilitet har varit de tillgångsslag som levererat bäst avkastning under kvartalet. Demonstrationerna i Hong Kong har lett till att asiatiska tillgångar (Japan exkluderat) har varit de sämst presterande tillgångarna under det gångna kvartalet. Portföljjustering – Rätt målrisk och högre riskspridning Under det tredje kvartalet har det skett en justering i BetterWealths kunders portföljer. BetterWealths mo…

Halvårssummering 2019: Högre avkastning till en lägre risk

Första kvartalet 2019: Börsrally, inverterad räntekurva och BetterWealth:s avkastning

Vad är BetterWealth?

Hur används AI vid investeringar?

Hur står BetterWealth emot börsnedgången?

Vad är nästa generations robotrådgivning?

Marknaden faller, vad gör jag?

Hur diversifierar jag min portfölj?

Hur investerar en Nobelpristagare?