Inlägg

Kvartalssummering Q1 2020: Stabilitet i en osäker tid

Knappt tre månader har förflutit sedan det för första gången rapporterades om det nya COVID-19-viruset i Kina. Sedan dess har världen satts i karantän, den globala ekonomiska tillväxten har tvärbromsat, enorma penning- och finanspolitiska stimulanspaket har lanserats och det råder en stor osäkerhet inför framtiden.

Vi har upplevt svängningar av historiska skala på finansmarknaderna med kraftiga börsfall och uppgångar. Globala aktier har tappat 20% under det första kvartalet trots att vi såg en stark återhämtning på nära 15% under mars. VIX, ett mått på den förväntade marknadsvolatiliteten, har nått nivåer som inte skådats sedan finanskrisen. Oljepriset har fallit till sin lägsta nivå på 18 år till följd av ett priskrig mellan Ryssland och Saudiarabien medan räntepapper och guld har levererat positiv avkastning.
Vilka förändringar har skett i min BetterWealth-portfölj? Som resultat av osäkerheten kring epidemin har volatiliteten i flera olika tillgångsslag skjutit i höjden. Likaså h…

Bor du utomlands men vill ha ett investeringskonto i Sverige?

Coronavirus, börskrasch och BetterWealths avkastning under februari 2020

Årssummering 2019 och en blick in i 2020.

Kvartalssummering Q3 2019 – Positiv avkastning i en riskfylld marknad

Halvårssummering 2019: Högre avkastning till en lägre risk

Första kvartalet 2019: Börsrally, inverterad räntekurva och BetterWealth:s avkastning

Vad är BetterWealth?

Hur används AI vid investeringar?

Hur står BetterWealth emot börsnedgången?