Inlägg

Marknaden faller, vad gör jag?

Marknaden faller, varför?  Sen början av oktober har globala aktiemarknader fallit med mer än 10% (OMX30 med 12%), volatiliteten i marknaden (mätt med VIX) har dubblats och generellt är investerare världen över mer nervösa för att nästa stora marknadskrasch ska vänta runt hörnet. Förväntad sämre ekonomisk tillväxt, höga bolagsvärderingar, handelskrig mellan USA och Kina, politisk spänning i Europa och stigande räntor är bara några av de faktorer som bidrar till att marknaden faller. Även om den globala ekonomin fortfarande växer är investerare världen över mer nervösa över att konjunkturcykeln börjar närmar sig en recession vilket lett till stora svängningar i marknaden.  Vad ska jag göra när marknaden är volatil? Räddningen när marknaden känns skakig är densamma som den alltid varit, att sprida sina risker s.k. diversifiera sin portfölj. Det innebär att man investerar i flera olika aktier, värdepapper och tillgångar. Exempelvis har guld stigit i värde med mer än 17% sen september me…

Hur diversifierar jag min portfölj?

Hur investerar en Nobelpristagare?

Hur mycket risk ska jag ha i min portfölj?

Dynamisk riskhantering VS köp och behåll-strategi

Diversifiering är nyckeln till bättre avkastning