Sofistikerad teknologi och låga avgifter, det är receptet för en bra investering enligt BetterWealth

Henrik Jönsson, investeringsansvarig på BetterWealth, om den bristande transparensen på fondmarknaden, vad han tycker är mest spännande när det kommer till att bygga investeringsportföljer och hur BetterWealth genom sofistikerad teknologi och låga avgifter ska cementera sin plats på Svenska marknaden.

Med en master i finansiell matematik från London och med flera år på världens största kapitalförvaltare Blackrock finns det få personer i Sverige som vet mer om hur man bygger fondportföljer som Henrik Jönsson. De sista två åren på Blackrock ägnades åt maskininlärning och hur man kan applicera det på lyckade investeringsportföljer.


Idag är Henrik investeringsansvarig på BetterWealth där han ansvarar för alla beräkningar som sker i bakgrunden, vad som ska ingå i de olika portföljerna samt vad som bör rekommenderas till kunderna baserat på deras specifika preferenser som risk och sparhorisont, Henrik utvecklar:

– Teknologisk utveckling inom molnbaserade beräkningar och maskininlärning är väldigt spännande. Inte minst om man applicerar det inom fond- och investeringsvärlden. Tillgången till mycket data innebär att det finns goda förutsättningar att lösa svåra investeringsproblem. Dock måste man vara försiktig för att undvika vanliga problem som exempelvis black-box-lösningar, overfitting eller obalanserade dataset som är associerade med maskininlärning. Nyckeln är att fokusera på specifika problem, prioritera transparant och enkelhet framför komplexitet och att ha en bra förståelse av problemet som man försöker lösa.

“Teknologisk utveckling tillsammans med ett stort utbud av indexfonder innebär att man idag kan skapa sofistikerade investeringsportföljer som tidigare inte varit tillgängliga för privatpersoner.”


BetterWealth strävar efter att använda nya metoder, modeller och algoritmer för att hela tiden hålla sig ajour teknologiskt vilket bäddar för bättre investeringar åt sina kunder. För den som är intresserad av att börja investera men inte vet vilken investeringsrobot eller annan investeringstjänst man ska använda sig av delar Henrik mer än gärna med sig av sin syn på saken: 

– Det absolut viktigaste att tänka på när man börjar investera är att man har koll på risken i sin investering och att man investerar med låga avgifter. Rätt nivå av risk och framförallt en optimal riskspridning innebär att man undviker att “få lite betalt” för den risk man tar och att man har bra förutsättningarna att erhålla en hög avkastning i framtiden. Låga avgifter innebär att man garanterat erhåller en högre avkastning än om man investerar med höga avgifter. BetterWealth använder sofistikerad teknologi inom bl.a. maksininlärning för att skapa portföljer med optimal riskspridning åt kunden. Portföljer som sprider riskerna i olika tillgångar, industrier, geografiska regioner och valutor med mål att leverera den bästa möjliga avkastningen givet olika nivåer av risk. Dessutom har BetterWealth-portföljerna de lägsta avgifterna på marknaden. Alla kunder har olika preferenser men för en kund som vill investera långsiktigt skulle jag därför säga att BetterWealth är ett av de bästa alternativen på marknaden.

Många fallgropar hos traditionella fondbolag

Enligt Henrik finns det många utmaningar och fallgropar när man tittar på den traditionella fondbranschen, vilket bäddar för tjänster som just BetterWealths:

– Till att börja med är väldigt få aktörer oberoende, nämligen fondbolag säljer enbart sina egna fonder och banker erbjuder de fonder där de har störst intjäning. Resultatet för kunden blir oftast en in-optimal allokering med höga avgifter. Investerar du å andra sidan via en nätmäklare har du tusentals fonder och andra värdepapper att välja på, vilket kan göra det svårt att skapa en portfölj med optimal riskspridning. Där har vi en stark position eftersom vi på ett enkelt sätt, helt oberoende av andra aktörer och utan kickbacks kan erbjuda en bra produkt till kunden. Testa så får du se!