Data är en av framtidens grundstenar

Datadrivna investeringsmodeller blir allt vanligare i takt med att tillgången till data ökar. På BetterWealth är vi övertygade om att data kommer att driva världen alltmer i framtiden, och har skapat vår investeringstjänst i ljuset av detta. 

På BetterWealth kan vi data. Vi som grundade företaget drivs av en passion för att demokratisera fondsparande med hjälp av datadrivna investeringsmodeller. Med vår avancerade sparrobot kan vi hjälpa våra kunder att optimera sitt sparande till låga avgifter. Och det är tack vare data.


– Det finns mycket som man kan göra med data, och det fina med data är att det mesta finns tillgängligt för alla, gratis, online. Dessutom finns det idag effektiva beräkningsprogram och AI som är open source-program. Tillgängligheten till data och effektiva beräkningsmetoder skapar möjligheter att lösa svåra problem. Det är det vi på BetterWealth vill göra, nämligen använda data och AI för att lösa svåra investeringsproblem för kunden. Till exempel för att skapa fondportföljer med hög riskspridning och låga avgifter som är optimerade utefter kundens ekonomiska situation, säger Henrik Jönsson, medgrundare och investeringsansvarig på BetterWealth.AI-drivna och databaserade fondportföljer har många fördelar. Exempelvis är en dator överlägset bättre en människa på att hantera stora mängder data. AI kan användas för att urskilja samband som är omöjliga för en människa att identifiera. Dessutom har en dator inga känslor och prioriterar därför alltid den lösning som är mest optimal. Vidare så innebär datadrivna fondportföljer att vi kan erbjuda vår tjänst till låga avgifter eftersom inte lika många människor behöver vara involverade i processen.


“Data är kung”


Vi på BetterWealth är långt ifrån ensamma om att uppmärksamma vikten av data för inte bara finansbranschen utan alla aspekter av livet. Salla Franzén, Group chief data scientist på SEB, skrev nyligen en uppmärksammad debattartikel på Realtid om ämnet, där hon bland annat skrev följande:


“Det är detta som är så spännande med data – vi kan alltid börja med en datamängd, och så kan vi bygga ut modellen med mer data över tid. … Som ett barn som matas med lärdomar kommer modellen att växa upp och bli en välfungerande pusselbit i vårt beslutstagande.” 


Den potential för utveckling och lärdomar som finns i användandet av datamodeller som Salla pekar ut är en av huvudanledningarna till varför vi tror att data spelar så stor vikt i både vår nutid och framtid. Tillgången till data blir bättre och bättre, vilket gör att modellerna man kan bygga blir mer och mer avancerade och pricksäkra. Sen finns det även en frihet i att använda data, då man demokratiserar börsmarknaden genom att flytta informationen från “gubbrum” med gamla rävar inom investeringsbranschen till verktyg där gemene man kan ha nytta av den.


– Vi ser ett skifte från traditionella människor som tar investeringsbeslut till mer datadriven investering. Data är en av framtidens grundstenar: i en artikel från The Economist från 2019 uppmärksammade att merparten investeringsaktivitet det året skedde med hjälp av AI och datadrivna modeller, för första gången i världshistorien. Det är något vi tror kommer att öka mer och mer i framtiden. Det sker redan på andra håll i världen även om Sverige ligger något efter; vilket vi på BetterWealth jobbar för att förändra, säger Henrik. 


 … Men hovet förblir människan


BetterWealth investerar endast i så kallade passiva indexfonder vilka statistiskt sett ger högre avkastning än fonder som förvaltas av människor. Många köper dock fortfarande traditionella fonder som förvaltas av människor, fastän dessa fonder historiskt har levererat sämre avkastning än motsvarande indexfond. I stora drag betyder det att man betalar en fondförvaltare för att leverera sämre avkastning jämfört med om man inte hade gjort någonting. Som att betala en tandläkare för att göra hål i tänderna.


Med det sagt spelar människan en fortsatt stor roll inom kapitalförvaltning. Det finns tillfällen där människor gör ett bättre jobb än en dator, vilket coronapandemin är ett bra exempel på. Det fanns ingen tidigare data att utgå ifrån då en sådan kris inte skett tidigare och därmed kan en människa skapa sig en bättre förståelse av situationen. Det är även människor som behöver kontrollera och analysera de modeller som styr investeringar. Nyckeln är att använda algoritmer för arbetsuppgifter som traditionellt sett är svåra för människor, såsom hanteringen av enorma mängder data. Databaserade fondportföljer, som de vi jobbar med på BetterWealth, kommer att fortsätta öka men det kommer alltid att finnas människor kvar i leken.