Efter år av påtryckningar – nu kan försäkringsbolagen ta max 600 kronor i avgift för att flytta en pensionsförsäkring

Försäkringsbolagen har länge försökt hindra konsumenter att flytta sitt pensionssparande genom höga avgifter. Efter många års påtryckningar har regeringen röstat igenom en ny lag som gör det enklare för sparare att ta kontroll över sina pensionspengar. Från och med den 1 april 2021 får försäkringsbolagen endast ta ut en avgift på max 600 kronor för att flytta intjänade tjänstepensioner. 

Har du länge gått i tankarna på att ta kontroll över ditt pensionssparande men inte tagit tag i det för att det verkar så krångligt? Då har vi goda nyheter. Fram till nu har försäkringsbolagen kunnat ta ut närmast godtyckliga avgifter för att flytta spararnas intjänade tjänstepensioner. Det har helt enkelt varit i deras intresse att dessa pengar, som tillsammans uppgår till enorma summor, ligger kvar i bolaget under lång tid. Sparare som ändå velat flytta sina pengar har fått besked om att det kostar – ibland så mycket som tiotusentals kronor. 

Från 1 april 2021 ska avgiften som försäkringsbolagen tar ut få uppgå till max 600 kronor (med årlig indexuppräkning kopplad till prisbasbeloppet). Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp ska försäkringsföretaget inte få ta ut någon avgift alls. Detta är en mycket god nyhet både för erfarna och mindre erfarna sparare. Med hjälp av vassa analyser och kloka investeringsbeslut kan man få ut hundratusentals kronor mer i pension efter flytt. 


Gäller för pensionsförsäkringar tecknade tidigast år 2007


Allt är dock inte guld som glimmar, och ett minus är att flytträtten bara tar hänsyn till fondförsäkringar som är tecknade tidigast 2007. Det innebär att de som jobbat i många år – och därmed har större pensionskapital – fortfarande kan komma att få betala stora summor för att få dem flyttade. Försäkringsbolagen kan också försöka försvåra flytten genom långa väntetider och krångliga blanketter, då det ännu inte finns en standardiserad process eller blankett för flytt av tjänstepension. 


På det hela taget är lagen dock ett stort steg i rätt riktning. Pensionsförsäkringar innebär oftast långsiktigt sparande; att pengarna kommer att förvaltas under lång tid. Därför är det viktigt att titta på vad man betalar för avgifter på sin försäkring och sin förvaltning, och gör en pensionsanalys utifrån sin egen situation. En skillnad på 1 procent i avgift över 25 års tid blir flera hundra tusen kronor, varför låga avgifter är centralt för lönsamt pensionssparande.


Hög avkastning och låga avgifter på dina pensionspengar med BetterWealth


BetterWealth hjälper dig gärna att investera din tjänstepension på ett klokt, långsiktigt och lönsamt vis. Vår digitala investeringstjänst har smarta portföljer som är byggda för att alltid ge dig bästa möjliga avkastning, med låga förvaltningsavgifter (från 0,09 procent). En låg avgift är en förutsättning för en bra avkastning – särskilt när det gäller din pension.


Hör av dig till oss efter 1 april om du vill ta kontroll över ditt pensionssparande med hjälp av smart teknik, utan att behöva betala tiotusentals kronor i avgifter!