Marknaden faller, vad gör jag?

Marknaden faller, varför? 

Sen början av oktober har globala aktiemarknader fallit med mer än 10% (OMX30 med 12%), volatiliteten i marknaden (mätt med VIX) har dubblats och generellt är investerare världen över mer nervösa för att nästa stora marknadskrasch ska vänta runt hörnet. Förväntad sämre ekonomisk tillväxt, höga bolagsvärderingar, handelskrig mellan USA och Kina, politisk spänning i Europa och stigande räntor är bara några av de faktorer som bidrar till att marknaden faller. Även om den globala ekonomin fortfarande växer är investerare världen över mer nervösa över att konjunkturcykeln börjar närmar sig en recession vilket lett till stora svängningar i marknaden. 

Vad ska jag göra när marknaden är volatil?

Räddningen när marknaden känns skakig är densamma som den alltid varit, att sprida sina risker s.k. diversifiera sin portfölj. Det innebär att man investerar i flera olika aktier, värdepapper och tillgångar. Exempelvis har guld stigit i värde med mer än 17% sen september medan Apple aktien har gått ned med mer än 25%. Genom att undvika investeringar i enskilda aktier och sprida riskerna i icke-korrelerade tillgång sänker man risken för stora förluster och generellt volatiliteten i sin portfölj. Positiva är att det idag finns goda möjligheter att diversifiera sin portfölj. Till exempel visar den blå grafen ovan korrelationen mellan amerikanska aktier och statsobligationer vilket har minskat betydligt sedan september. På samma sätt har korrelationen mellan aktier och guld sjunkit till att numera vara negativ. Om man idag investera i räntor och råvaror vid sidan av sin aktieinvestering ökar man sin riskspridning och minskar risken för stora förluster.

Jag är rädd för fler marknadskrascher, vad gör jag? 

Ingen vet med säkerhet vad som kommer hända framöver men förväntningarna är fortsatt hög marknadsvolatilitet vilket ökar risken för stora börsfall. Förutom att diversifiera sin portfölj kan man undvika stora börskrascher genom att kontrollera risken i portföljen löpande. Den oranga grafen ovan visar på risken (mätt som volatilitet) i en statisk 50% aktier, 50% räntor portfölj. Sen början av oktober har risken i denna portfölj ökat med ~50% eller 2,7 procentenheter från 5,5% till 8,2%. D.v.s. risken har varit allt annat än stabil. Genom att sänka risken (genom att exempelvis investera i mer räntor) efter riskökningen i början av oktober kunde man minimerat ytterligare börsnedgångar som inträffade i november och december.