Hur mycket risk ska jag ha i min portfölj?Värt att tänka på angående risk, avkastning och investeringshorisont

  • Med kort investeringshorisont ser man ett klart samband mellan högre förväntad avkastning och högre risk.
  • Genom att tillåta sitt kapital vara investerat under en längre tid ökar sannolikheten för en större vinst medan sannolikheterna för negativ avkastning minskar drastiskt.
  • Investerare med längre investeringshorisont borde ta mer risk i sin portfölj.
Väldigt många investerare förstår avkastning men väldigt, väldigt få förstår risk. Graferna nedan försöker illustrera avkastning, risk och investeringshorisont på ett lättförståligt sätt.

Risk och avkastning

Bilden nedan visar att den förväntade avkastningen (röd prick) ökar samtidigt som risken i en portfölj ökar. För att förtydliga, bilden nedan visar simulerade utfalls (sannolikhetsfördelning) av tre olika portföljer, låg-, mellan- och hög-risk (20%, 50% och 90% aktier) på ett års sikt. Den gröna arealen indikerar hur många utfall eller sannolikhet för att ett utfall inträffar. Till exempel ser vi att i lågriskportföljen är det väldigt få utfall som är mindre än -10% medan det är betydligt fler för högriskportföljen.


Tiden läker alla sår

Ovan visar på sambandet mellan risk och avkastning. Om man också tar hänsyn till investeringshorisont ser bilden annorlunda ut. Bilden nedan illustrerar sannolikhetsfördelningarna för en medelriskportfölj (50% aktier) med olika investeringshorisonter (1-10 år). De röda prickarna indikerar 20-, 50- och 80-percentilen eller ett dåligt, förväntat och bra utfall. Intressant är att sannolikhetsfördelningarna dras uppåt med tiden. Till exempel ser vi att det bra utfallet går från +10% på ett år till +60% på tio års sikt medan det dåliga utfallet går från -5% på ett år till +5% på tio års sikt. D.v.s. sannolikheten att ens investeringar minskar i värde minskar med längre investeringshorisont.
Välj rätt risknivå för din investeringshorisont

Jämför man sannolikhetsfördelningarna för våra tre olika portföljer (20%, 50% och 90% aktier), givet en 7-årig investeringshorisont får man bilden nedan. Grafen visar sannolikhetsfördelningarna för tre portföljer efter 7 år. De röda prickarna indikerar ett dåligt, förväntat och bra utfall (20-, 50- och 80-percentilen). Intressanta är att med en investeringshorisont på 7 år är det dåliga utfallet inte mycket sämre för en lågriskportfölj jämfört med en högriskportfölj (0% vs -3%). Däremot skiljer sig det bra utfallet betydligt åt mellan de båda portföljerna (18% för lågriskportfölj vs +88% för högriskportfölj). D.v.s. om man har en längre investeringshorisont tjänar man på att ta högre risk i sin portfölj.Klicka här för att läsa mer om risk, avkastning och investeringshorisont

Källor:
https://www.dpegan.com/visualizing-risk-return-and-time/