BetterWealth marknadsbevakning vecka 29: Tekniken tappar takten

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka.

Marknadens rörelser
Under den senaste veckan har aktier generellt sett rört sig uppåt. I Europa såväl som i USA har optimismen varit framträdande sedan det kom positiva nyheter från ett amerikanskt läkemedelsbolag. Bolaget, Gilead Sciences, meddelade att deras läkemedel mer än halverade dödsrisken följande en Covid-19-infektion i deras studie. Trots detta var vägen inte rak, i måndags skakade det framförallt för amerikanska teknikaktier som hade sin mest volatila dag sedan april vilket ledde till att de under den senaste vecken fallit något. Även kinesiska aktier har fallit under veckan, fall främst drivna av osäkerhet kring en fortsatt ökad smittspridning och ökade spänningar mellan Washington och Peking. 

Vita huset varnar för kinesiska investeringar
Ekonomiska och säkerhetspolitiska tjänstemän i Vita huset varnade under den gångna veckan statliga pensionsfonder för att investera i kinesiska värdepapper. Detta då de menar att de potentiellt sett kan komma att införa framtida sanktioner eller bojkottar mot landet. Samtidigt har de under veckan meddelat att de ser över möjligheterna att förbjuda kinesiska sociala medier i USA, med fokus på TikTok, applikationen som snabbt blivit ett globalt fenomen bland unga. Innan Covid-krisen var sino-amerikanska relationer en av de starkast påverkande krafterna på marknaderna och vidare eskalationer kan åter föra upp dem till toppen av agendan. 

Läs mer

En rapportsäsong som blottar skadorna
På Wall Street har kvartalets rapportsäsong dragit igång och vi ser ett stadigt flöde rapporter presenteras varje dag. Medan vissa företag, exempelvis PepsiCo, har tagit sig genom krisen tämligen helskinnade förväntas fortfarande ett genomsnittligt vinstfall på 45 procent för de amerikanska S&P 500-företagen under årets andra kvartal. I normala fall skulle företagens framtida förväntningar kunna lugna investerare och ge en vägledning framåt men nästan en tredjedel av alla företag i S&P 500 har valt att inte presentera sina förväntningar då de beskriver pandemins fortsättning som för osäker.

Läs mer

Investerare flockas till amerikanska teknikbolag
Fondförvaltare blir allt oroligare över de amerikanska teknikbolagens aktiekurser när fler och fler investerar i bolagen vilka har agerat som säker hamn på en annars skakig marknad. I Bank of Americas månadsvisa enkät för fondförvaltare beskrevs sentimentet för teknikaktier som det starkaste någonsin då ingen annan tillgång tidigare varit så överrepresenterad bland svaren. Samtidigt föll andelen svarande som trodde på en V-formad återhämtning för ekonomin medan alltfler trodde att vi först kommer se ett ytterligare fall, vilket skulle ge en W-formad återhämtning. 

Läs mer 

BetterWealth just nu

Halvårssummering 2020 publicerad
I måndags publicerade BetterWealth sin halvårssummering för första halvan av 2020. I den reflekterar Henrik Jönsson, BetterWealths investeringsansvarig, över halvåret som har gått och vad vi blickar fram emot. Summeringen finns att läsa här

Nuvarande risknivå
BetterWealths modeller tar inte semester utan fortsätter att mäta den aktuella marknadsrisken, varje dag. Modellerna visar fortfarande på en hög marknadsrisk. De drivande faktorerna är hög korrelation mellan säkra och riskfyllda tillgångar, låga räntenivåer och relativt hög volatilitet i både riskfyllda och säkra tillgångar bidrar till den höga marknadsrisken.

Portföljfördelning (medelriskportfölj)
Givet att våra modeller indikerar en fortsatt hög marknadsrisk är en stor andel av portföljen allokerad till tillgångar med mindre risk för stora fall, framförallt räntor. Portföljens värde har avancerat marginellt under den gångna veckan. 

 

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att börja spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.