Halvårssummering 2019: Högre avkastning till en lägre risk


 Halvårssummering 2019

 2019:s halvsårsstreck är passerat och vi rör oss in i årets andra halva. Under den första halvan har amerikanska aktier nått en ny rekordhöjd, globala aktier har tagit rygg och generellt sett har det varit ett mycket bra halvår för riskfyllda tillgångar. Vapenvila i handelskriget mellan USA och Kina tillsammans med en oväntad vändning från den amerikanska centralbanken som nu talar om räntesänkningar istället för räntehöjningar har varit drivande för börsuppgången.

Hur gick det för BetterWealths kunder?

BetterWealths portföljer har levererat bra avkastning under första halvan av 2019, mycket bra avkastning till och med. Under halvåret har BetterWealths högriskportfölj (25% VaR) och lågriskportfölj (6% VaR) levererat 17,0 respektive 5,7 procent avkastning efter avgifter. Än intressantare är att BetterWealths kunder har erhållit betydligt högre avkastning än olika jämförelseindex för den risk som de tagit mätt med riskjusterad avkastning (Sharpe, riskfri ränta = 0).

Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 1 januari till 30 juni 2019. BetterWealth erbjuder flera olika portföljer med olika nivåer av risk och ovan är resultatet för BetterWealth:s portföljer med högst och lägst målrisk, 25% och 6% VaR. Aktie/ränte-portföljerna ovan är sammansatta av OMXS och svensk obligationsfond. Datakälla: BetterWealth. Reservation för beräkningsfel.

Studerar man hur det gick under maj månad när marknaden var i en period av högre volatilitet så klarade BetterWealths portföljer även denna perioden bra. Grafen ovan visar värdeminskningen (drawdowns) för BetterWealth högriskportfölj och en jämförelseportfölj av 90 procent aktier och 10 procent räntor. Som grafen och tabellen ovan visar var den största förlusten under perioden mindre än hälften så stor som den för en likvärdig portfölj. Alltså undvek BetterWealths kunder en stor förlust som annars kunde varit väldigt plågsam.

Blickar vi framåt förblir marknadsrisken hög. Den globala ekonomiska tillväxten har minskat och analytiker varnar för att ekonomin nu passerat sin expansionsfas och rör sig mot en lågkonjunktur. Maj månad visade att det enbart krävs en tweet av USA:s president Donald Trump för att skapa tumult på marknaderna. Centralbanker runt om i världen är redo att sänka räntan och på andra sätt stimulera ekonomin för att undvika en recession. Däremot kvarstår geopolitiska risker och vi förväntas se perioder med hög volatilitet under årets andra halva.

Hur arbetar BetterWealth för att leverera stabil avkastning även i perioder av hög marknadsvolatilitet?

Nyckeln till en hög riskjusterad avkastning och färre stora förluster är riskspridning och en stabil portföljrisk. BetterWealth mäter dagligen risken i samtliga våra kunders portföljer för att se till att risken är vad kunden förväntar sig. Dessutom kontrollerar vi att riskspridningen är hög och justerar vid behov våra kunders portföljer.

Anledningen till att BetterWealths portföljer levererat hög avkastning första halvåret 2019 är främst hög riskspridning. Exempelvis presterade globala aktier sämre under maj medan aktier med historisk låg volatilitet, europeiska företagsobligationer av hög kvalitet och statsobligationer i tillväxtländer presterade relativt bra. Samtliga av dessa tillgångsslagen ingår i BetterWealth högriskportfölj vilket bidrog till att minska den största förlusten och att BetterWealth-kunder erhöll en hög riskjusterad avkastning.

Med stor sannolikhet kommer vi se perioder med hög volatilitet även under andra halvan av 2019. BetterWealth kommer fortsätta att dagligen kontrollera risk och riskspridning i våra kunders portföljer. Det innebär att du som kund kan stanna i hängmattan och fokusera på annat, som att göra det mesta av sommaren.
PS. BetterWealth-teamet kommer befinna sig i Båstad under Swedish Open 15-21 juli. Har du vägarna förbi hade det varit hemskt roligt om du ville komma förbi och säga hej. Glad sommar!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.