Första kvartalet 2019: Börsrally, inverterad räntekurva och BetterWealth:s avkastning


Vad har BetterWealth haft för avkastning under börsrallyt första kvartalet 2019?  

S&P500 har haft sitt bästa kvartal januari - mars 2019 sedan 1998 med en uppgång på över 12%. Minskad risk för en handelskonflikt mellan USA och Kina och en totalomvändning från förväntade räntehöjningar till räntesänkningar av den amerikanska centralbanken har gjort att aktier världen över har återhämtat hela eller delar av de förluster som skedde under börsoron 2018. Hur har det då gått för BetterWealth:s kunder?

BetterWealth gör dagligen miljontals beräkningar för våra kunder för att kontrollera risken i deras portföljer. Under slutet av 2018 bidrog faktorer som ökad volatilitet, ökad korrelation och sämre ekonomiska data till en ökad risk för stora förluster. BetterWealth sänkte därför risken i samtliga av våra kunders portföljer genom att primärt minska allokeringen till riskfyllda tillgångar, såsom aktier. Exempelvis sänktes aktieallokering i vår högriskportfölj (VaR 25%) från ca 90% ner till 70%. Man kan därför fråga sig hur våra portföljer presterat under börsrallyt 2019? Innebar minskad exponering till aktier att BetterWealth:s kunder gick miste om avkastning under börsuppgången? Svaret är nej, snarare tvärtom.

Som tabellen nedan visar har BetterWealth:s högriskportfölj levererat bättre avkastning än både OMX30 och ett jämförelseindex av 90% aktier och 10% räntor (BetterWealth:s högriskportfölj innehåller i genomsnitt 90% aktier även om portföljen under denna perioden enbart innehållit 70% aktier. Notera att en 70%/30% aktie/ränte-portfölj har levererat ännu lägre avkastning än en 90%/10% portfölj). Dessutom till en betydligt lägre risk (mätt som volatilitet). D.v.s. BetterWealth:s portfölj har levererat högre avkastning till en lägre risk vilket indikeras med en högre riskjusterad avkastning (Sharpe, riskfri räntan = 0). 

Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 2 januari till 29 mars 2019. BetterWealth erbjuder flera olika portföljer med olika nivåer av risk och ovan är resultatet för BetterWealth:s portföljer med högst och lägst målrisk, 25% VaR och 6% VaR. Aktie/ränte-portföljerna ovan är sammansatta av XACT OMX30 och XACT Obligation. Datakälla: Infront.
Som tabellen visar har BetterWealth:s portföljer levererat högre avkastning än jämförelseindex. En analys av värdeminskningar "drawdowns" i de båda portföljerna visar att BetterWealth:s portföljer dessutom gjort så utan några stora värdeminskningar. D.v.s. en stabilare avkastning. Grafen ovan visar drawdowns för BetterWealth:s högriskportfölj och jämförelseindex under första kvartalet 2019Längden på "spikarna" indikerar storleken på värdeminskningen och bredden indikerar hur lång tid det tog för portföljen att återhämta sig. 

Vad beror detta på? Analys visar att de avgörande faktorerna till BetterWealth:s höga riskjusterade avkastning under första kvartalet 2019 är bra riskspridning och global valutaexponering. Riskspridning i tillgångar som globala aktier småbolag, fastighetsbolag och aktier av hög kvalitet bidrog till den höga riskjusterade avkastningen. Som grafen nedan visar har samtliga av dessa tillgångar levererat högre avkastning än exempelvis svenska aktier under första kvartalet 2019. Vidare har en svagare krona bidragit till den positiva avkastningen (investering i internationella tillgångar gynnas av en svagare krona). Framförallt exponering till det brittiska pundet och valutor i olika tillväxtländer bidrog till den positive avkastningen. 

Vad sker nu? 

Framsteg i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina har bidragit till ett fortsatt börsrally. Början av andra kvartalet 2019 har fortsatt där första kvartalet slutade och globala aktier fortsätter att stiga. Innebär det att marknadsrisken sjunkit? Med största sannolikhet nej. Flera indikatorer pekar snarare på det motsatta.

Exempelvis inverterad räntekurva. Efter börsoron sista kvartalet 2018 har investerare världen över placerat en större del i statsobligationer. Det har bland annat bidragit till att den amerikanska räntekurvan har inverterat. D.v.s. investerare erhåller mindre ränta för att låna ut pengar till den amerikanska staten i tre månader än om hen lånar ut pengar i tio år. Inverterad räntekurva tyder på att investerare förutspår sämre ekonomisk tillväxt och generellt en högre risk för en framtida recession. Även om samma indikator historisk förutspådde både börskraschen 2001 och 2008 behöver det inte betyda att det med säkerhet kommer ske en börskrasch i framtiden. Det betyder bara att risken för en börskrasch har ökat. Vidare, Citygroup, en investmentbank, har ett index som mäter hur ofta nya ekonomiska data är sämre eller bättre än förväntningarna. Eftersom den ekonomiska tillväxten sjunkit mer än väntat har detta index varit negativt mer än ett år nu vilket inte har skett sen 2008. På samma sätt innebär minskad global ekonomisk tillväxt inte att en recession är överhängande. Bara att risken för en framtida recession är högre. BetterWealth läser dagligen in ett 100-tal olika finansiella och ekonomiska tidsserier och analyserar dem med maskininlärning för att bedöma marknadsrisken. I skrivande stund visar våra modeller på att marknadsrisken fortfarande är hög. Vi forsätter att mäta och kontrollera våra kunders portföljer och om marknadsrisken ändras kommer vi automatiskt göra nödvändiga justeringar i våra kunders portföljer. Allt för att kunden ska känna sig tryggare med sin investering och för att vi ska minska risken för stora förluster. 

Kommentarer