Hur står BetterWealth emot börsnedgången?

 Vad har BetterWealth haft för avkastning under börsoron?

Årets sista handelsdag är förbi och Stockholmsbörsen slutade ner mer än 10% under året. Ökad global politisk spänning, handelskrig mellan USA och Kina, minskad ekonomisk tillväxt, stigande räntor och ökad oro för en större börskrasch är bara några anledningarna till att aktiebörser världen över rasat det senaste kvartalet.

BetterWealths idé är att, med ny teknologi, erbjuda en investeringstjänst som typiskt bara erbjuds till institutionella kunder med flera miljarder att investera. Med hjälp av AI/maskininlärning och cloud computing gör BetterWealth dagligen komplexa riskberäkningar och om det krävs nödvändiga justeringar åt sina kunder. För kunden innebär det stabilare avkastning över tid och mindre risk för stora förluster, särskilt när börsen är skakig. Man kan därför fråga sig hur BetterWealths kunder klarat sig under den senaste börsoron?

Trots stor börsnedgång har BetterWealths portföljer klarat sig väldigt bra. Riskspridning och riskhantering har gjort att BetterWealths portföljer levererat relativt bra avkastning till en relativt låg risk:

Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 28 september till 28 december 2018. BetterWealth erbjuder flera olika strategier med olika risknivåer och ovan är resultatet för BetterWealths portföljer med högst och lägst risk, 25% och 6% VaR. Även om allokeringen mellan olika tillgångsklasser varierar beroende på risk och marknadssituation kan portföljerna ovan exempelvis jämföras med en 90/10 och en 20/80 aktie/ränte-portfölj (OMXS och svensk obligationsfond). 

Bättre riskspridning

BetterWealths portföljer innehåller mellan 10-20 olika ETF:er med exponering till tusentals värdepapper i olika tillgångsslag. Istället för att enbart investera i aktier och räntor investerar BetterWealth också i ETF:er med exponering till råvaror och faktorer/smart-beta, exempelvis aktier som historiskt haft låg volatilitet s.k. Minvol.

Grafen ovan visar avkastningen i SEK för olika tillgångsslag (ETF:er) under perioden 28 sep - 28 dec 2018. Genom att exempelvis investera en del i guld istället för svenska statsobligationer och globala aktier minvol istället för svenska aktier har BetterWealths kunder erhållit en högre avkastning och klarat sig bättre under den senaste marknadsoron.

Dynamisk riskhantering

BetterWealths investeringsstrategi bygger på att dagligen kontrollera risk och korrelation i portföljen för att se till att diversifieringen bibehålls. Under perioden 28 sep - 28 dec 2018 har risken i aktier ökat medan minskad korrelation mellan ex. aktier och räntor gjort att BetterWealths portföljer har kunnat bibehålla en stabil risk med hög diversifiering. Det är anledningen till att portföljerna haft en relativt låg volatilitet.

Vad händer framöver? 

Benjamin Graham som var mentor åt Warren Buffet ska ha sagt “The essence of investment management is the management of risks, not the management of returns.” Även om ingen vet vad som kommer hända under 2019 är förväntningen en fortsatt hög marknadsvolatilitet. Som ovan visar kan riskspridning och dynamisk riskhantering innebära bättre avkastning och lägre volatilitet, särskilt när marknaden är stressad.

Klicka här för att läsa mer om diversifierade portföljer med dynamisk riskhantering