Vad är BetterWealth?

Vad är BetterWealth?

BetterWealth är en ny typ av digital investeringstjänst som skiljer sig markant från andra robotrådgivare/fondrobotar på svenska marknaden. BetterWealth:s vision är att med ny teknologi erbjuda en investeringstjänst som klassiskt bara erbjudits till professionella investera. Eftersom professionella investeringar betyder så mycket mer än bara en investering i olika indexfonder hoppas vi nedan ska ge klarhet i vad BetterWealth är och erbjuder. Kontakta gärna oss om du tycker vi missat något eller om du saknar någon fråga som du önskar få svar på.

Vad är BetterWealth?

BetterWealth är en digital investeringsrådgivare och kapitalförvaltare eller "robotrådgivare" som det ofta kallas. För dig som kund innebär det att du på några minuter, och genom att svara på en del frågor, kan sätta upp ett personligt anpassat sparande enligt sina riskpreferenser och investeringsmål. Resten sköter BetterWealth som hjälper dig att investera i globalt diversifierad portföljer av prisvärda indexfonder i olika tillgångsklasser. Dessutom kontrollerar och sköter BetterWealth din investering dagligen för stabilare och bättre avkastning över tid.

Är BetterWealth säkert?

BetterWealth står under finansinspektionen uppsyn och när du blir kund gäller både investerarskyddet och insätningsgarantin. BetterWealth:s medel är alltid avskilt från kundens och om BetterWealth i framtiden skulle få problem kan BetterWealth flytta över kundens investeringar till valfritt konto. 

Vad kostar BetterWealth?

BetterWealths förvaltningsavgift är 0,75% (0,6% + moms) per år vilket är betydligt lägre än den genomsnittliga förvaltningsavgiften som är närmare 1,5% i Sverige . Exempelvis om du investerar 100 000 kr idag och värdet är oförändrat kommer vi ta en total avgift på 750 kr under året som gick. I avgiften ingår alla kostnader för handel, förvaring och valutaväxling. För kunder med större investeringar erbjuds ett rabatterat pris. Kostnad för fonder tillkommer och är mellan 0,04% till 0,3%, beroende på riskpreferens. Notera att det är helt gratis (och bara tar några minuter) att få ett investeringsförslag på betterwealth.se.

Vad erbjuder BetterWealth som andra robotrådgivare/kapitalförvaltare inte gör?

Det som gör BetterWealths tjänst unik är framförallt:

1) Vi gör alltid det som är bäst för kunden. Vi är klassade som oberoende av finansinspektionen. Det betyder att vi enbart väljer de investeringar som är bäst för kunden. D.v.s. det finns inget incitament för oss att välja en investering framför en annan utan vi väljer enbart de investeringar som vi anser är bäst lämpade för kunden och hens investeringsmål.

2) Vi kontrollerar och sköter kundens investeringar dagligen för en tryggare och bättre investering. BetterWealth gör dagligen miljontals beräkningar för att kontrollera risken i våra kunders portföljer. Det betyder att om den förväntade marknadsrisken är hög kommer vi sänka risken i våra kunders portföljer och på samma sätt om den förväntade marknadsrisken är låg kommer vi höja risken i våra kunders portföljer. För kunden innebär det mindre risk för stora förluster och en stabilare avkastning över tid.

Innebär det att BetterWealth försöker tajma marknaden?

BetterWealth försöker inte tajma marknaden eller på något vis förutspå avkastning. Det är många gånger bevisat att det är omöjligt att förutspå avkastning. Däremot finns det mycket forskning på att man kan förutspå risk! Exempelvis, Robert F. Engle fick Nobelpriset 2003 i ekonomi efter det att han bevisade att det går att förutspå risk. Egentligen är det inte så märkvärdigt, om risken i marknaden är hög idag kan man med stor sannolikhet (mer än 50%) säga att risken är hög även imorgon. Tillskillnad från avkastning. Om marknaden gick upp idag så är det helt omöjligt att veta om marknaden kommer gå upp eller ned imorgon.

Precis därför gör det mening att fokusera på risk istället för avkastning vid investering. Genom att exempelvis sänka risken i portföljen när den förväntade marknadsrisken är hög undviker man potentiella stora förluster. Notera att bara för att marknadsrisken är hög betyder det inte att det med 100% säkerhet kommer ske en stor förlust utan bara att sannolikheten för en stor förlust är hög. Exempelvis idag är marknadsrisken högre än vad den va för 6 månader sedan (p.g.a. globalt handelskrig, lägre ekonomisk tillväxt, Brexit, etc). Betyder det att det kommer ske en stor börskrasch nästa halvår/månad/vecka? Ingen vet. Det enda vi vet är att sannolikheten för en stor förlust är högre idag än vad den va för 6 månader sedan.

Lämpar sig BetterWealths tjänst för alla?

BetterWealths tjänst lämpar sig för investerare som söker en stabil avkastning, har en lång investeringshorisont, vill investera i flera olika tillgångsslag och som vill minska risken för stora förluster.

Exempelvis använder många statliga pensionsfonder liknande investeringsstrategier. De har en lång investeringshorisont, de investerar i flera tillgångsslag men framförallt vill de minska risken för stora förluster och erhålla en stabilare avkastning över tid. Det sker kontinuerliga inbetalningar till pensionsfonder som sedan förvaltas för att växa med inflationen (minst) och som sedan betalas ut i from av pension till människor som under många år bidragit och sparat i fonden. Genom att dagligen kontrollera risken och justera portföljen efter den förväntade marknadsrisken erhåller fonden en stabilare avkastning över tid men framförallt minskar risken för stora förluster. Det är viktigt eftersom varje förlorad % i en skakig marknad innebär att tusentals (eller miljontals) människor inte får ut sin tänkta pension i framtiden. Fonden har helt enkelt inte råd att ta den risken.

Hur och varför använder BetterWealth AI/maskininlärning?

Som beskrivit ovan är det möjligt att förutspå risk. Dock finns det många olika sätt att mäta och förutspå risk på. Den framtida marknadsrisken är starkt relaterat till vad som händer i världen och eftersom maskininlärning är ett effektivt sätt att analysera mycket data på har BetterWealth utvecklat en modell som:

1) dagligen hämtar en stor mängd data
2) analyserar och filtrerar datan på ett effektivt sätt med maskininlärning för mer precisa riskprediktioner

Konkret innebär maskininlärning att BetterWealth mer effektivt kan hantera stora mängder data vilket hjälper när man gör riskprediktioner. Ett example på hur maskininlärning används för att effektivt hantera data vid riskprediktion kan du läsa om här.

Är BetterWealths investeringsstrategi unik? Varför använder inte alla samma strategi?

BetterWealths strategi är inte unik utan används av världens största banker och av institutionella kunder världen över. Dessutom är strategin starkt förankrad i akademin och flera världsledande universitet har visat på fördelarna med strategin. Anledningen att privatkunder klassiskt inte erbjuds strategin är eftersom det dagligen krävs tunga beräkningar och därför erbjuds strategin främst till professionella/institutionella kunder.

Är BetterWealths strategi bättre? Vad har BetterWealth haft för avkastning?

Även om tester och resultat visar att BetterWealths strategi levererat högre avkastning än enklare strategier är det svårt att säga vilken strategi som är bäst. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtiden och man kan inte garantera att en strategi kommer fortsätta leverera bra resultat även om den har gjort så historiskt. Man ska också inte glömma att det alltid kommer finnas perioder när olika strategier varit bättre eller sämre. För de som är intresserad kan ni läsa här hur BetterWealths portföljer klarade sig under börsoron sista kvartalet 2018 här.

Även om BetterWealths strategi bygger på forskning och tester som visar på stabil och bra historisk avkastning är det inte det som gör BetterWealth "bättre". Vad som gör vår strategi bättre är mervärdet som den levererar för kunden. Eftersom vi dagligen kontrollerar och sköter våra kunders portföljer innebär det att kunden kan känna sig tryggare med sin investering.

Vad investerar BetterWealth i?

BetterWealth investerar enbart i prisvärda passiva börshandlade indexfonder (ETFer) i olika tillgångsslag såsom aktier, räntor, råvaror och alternativa. Det innebär att du som kund erhåller en indirekt exponering till 10 000+ värdepapper i olika tillgångsklasser, olika geografiska regioner och olika valutor för högre riskspridning. Mer specifikt använder BetterWealth 80+ olika andelsklasser när vi konstruerar våra portföljer åt kunden. Inom aktier innebär det att vi investerar i både utvecklade och tillväxtländer. Vi investerar i både små, mellan och stora bolag och vi investerar även i smart-beta/faktor-investeringar som exempelvis aktier med lägre volatilitet eller högre kvalitet. Inom räntor investerar vi i statsobligationer i både utvecklade och tillväxtländer. Vi investerar i inflationsskyddade obligationer och i företagsobligationer med hög och låg kreditvärdighet. Inom råvaror investerar vi i alla stora råvaruslag (guld, olja, jordbruksråvaror) och inom alternativa investerar vi i fastigheter. Dessutom investerar vi i valutasäkrade fonder för att minimera valutarisken när det gör mening.

Erbjuder BetterWealth olika investeringsstrategier?

BetterWealths använder enbart den investeringsstrategi som beskrivits ovan. Däremot erbjuder BetterWealth olika investeringslösningar. Exempel på en sådan är Pension där vi successivt sänker målrisken i din portfölj över tid. Det innebär att du har en hög risk i din portfölj när det är långt kvar till din pension och en låg risk när du närmar dig pensionen. På så sätt maximerar du chanserna för att spara ihop tillräckligt till din pension. 

Varför får jag förslag på flera olika investeringslösningar när jag blir kund? Räcker det inte med en? 

Vid investering är det en bra ide att investera olika mycket i portföljer med olika risknivåer. När investeringshorisonten är lång bör man ta mer risk (exempelvis till en pensionsbesparing). När investeringshorisonten är kortare eller när det är pengar som man kanske behöver om något oväntat händer bör man ta mindre risk. Det är anledningen till att BetterWealth ger förslag på olika investeringslösningar som Buffert och Pension. Dessutom ser vi automatiskt till att dina engångsinsättning och månadsinsättningar distribueras mellan dina strategier på ett effektivt sätt. Exempelvis gör det mening att först spara ihop till en Buffert innan man lägger sina pengar i en portfölj med högre risk och längre investeringshorisont.