Årssummering 2020 – Ett år för historieböckerna

 


 År 2020 är över och vi blickar tillbaka på året som gått. Vi har bland annat fått uppleva en global pandemi, världsomfattande nedstängningar, historiskt stora stimulanspaket, en rekordsnabb utveckling av ett vaccin, ett turbulent presidentval och en överenskommelse i Brexit-förhandlingarna. 

Året började med att vi för första gången fick höra talas om det nya Coronaviruset. Strax därefter hade viruset spridit sig till världens alla hörn vilket resulterade i stränga restriktioner och att många industrier helt eller delvis tvingades stänga ner. Smittspridningen avtog men så gjorde även den ekonomiska tillväxten som sjönk till nivåer som inte beskådats sedan den stora depressionen på 30-talet. Under sommaren hade smittspridningen minskat vilket resulterade i lättare restriktioner som tillsammans med historiskt stora stimulanspaket från världens alla centralbanker hjälpte till att kickstarta ekonomin. Under andra halvan av 2020 ökade smittspridningen igen vilket tvingade flera länder att införa nya restriktioner och återigen avtog den ekonomiska tillväxten. Strax därefter lanserades det första vaccinet mot viruset och just nu står hela världen i kö för att få vaccinera sig. Den ekonomiska tillväxten är fortfarande låg och osäkerheten hög inför framtiden men förhoppningarna är att det värsta nu är över. 

Det har minst sagt varit ett händelserikt år och så även på den finansiella marknaden. I början av året sjönk globala aktier med mer än 30% för att sedan rekordsnabbt återhämta sig och avsluta året på +15%. Nämligen, en återhämtning av mer än 45%. Varför har marknaden återhämtat sig fastän smittspridningen fortfarande är hög? Svaret stavas stimulanspaket. Faktum är att de stimulanspaket som lanserats under 2020 har varit mer än tre gånger så stora som de stimulanspaket som lanserades under finanskrisen 2007-2009.

BetterWealth under 2020

2020 har varit ett händelserikt år även för oss på BetterWealth. Den kanske största nyheten är att vi under året har lanserat vad vi kallar Strategiska portföljer. De Strategiska portföljerna, likt våra Dynamiska portföljer, är globalt diversifierade i tusentals olika värdepapper i olika tillgångsklasser, geografiska regioner, industrier och valutor. De innehåller enbart börshandlade fonder – ETF:er och är optimerade för hög avkastning givet din riskpreferens och ekonomiska situation. Skillnaden på de Dynamiska och de Strategiska portföljerna är att fördelningen i de Dynamiska portföljerna justeras löpande för att bibehålla en stabil portföljrisk medan fördelningen i de Strategiska portföljerna justeras för att bibehålla en stabil fördelning mellan de olika tillgångarna. En annan skillnad är att de Strategiska portföljerna har en avgift på låga 0,09% i årlig förvaltningsavgift jämfört med de Dynamiska portföljerna som har en avgift på 0,65%.

Varför har BetterWealth lanserat Strategiska portföljer?

BetterWealths affärsidé bygger på att använda modern teknologi för att erbjuda smarta investeringsprodukter för olika kundpreferenser och situationer. Våra dynamiska portföljer styrs av avancerade riskmodeller med mål att bibehålla en stabil portföljrisk eftersom det minskar risken för stora förluster. De lämpar sig framförallt till investerare som inte vill bära en stor förlust. Under 2020 har många av våra kunder efterfrågat portföljer med fokus på att bibehålla en stabil portföljfördelning. En sådan portfölj lämpar sig för investerare som har en större förmåga att bära en förlust men med uppsidan att de kan erhålla en relativt hög avkastning. Sedan BetterWealth grundades 2016 har vi haft målet att alltid erbjuda de bästa produkterna på marknaden, oavsett preferens. Av den anledningen har vi lanserat de Strategiska portföljerna.

Hur har min BetterWealth-portfölj presterat under 2020?

Totalt under 2020 har BetterWealths portföljer levererat en avkastning på mellan -6,8% och +2,3%. En stark svensk krona tillsammans med exponering till europeiska aktier (som tappat mer än 5% under 2020) är förklaringen till varför BetterWealths portföljer har levererat en sämre avkastning än exempelvis svenska aktier och svenska obligationer under 2020.


Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 1:a januari till 31 december 2020. BetterWealth erbjuder flera olika portföljer med olika nivåer av risk och ovan är resultatet för BetterWealth:s portföljer med hög och låg risk: Dynamisk 25% VaR, Strategisk 92% Aktier, Dynamisk 6% VaR och Strategisk 15% Aktier. Aktie/ränte-portföljerna ovan är sammansatta av OMXS och en svensk obligationsfond. De Strategiska portföljerna lanserades under fjärde kvartalet 2020 och historik innan dess är baserad på simulerade data. (Datakälla: BetterWealth. Reservation för beräkningsfel).

Varför har de Dynamiska portföljerna levererat en sämre avkastning än de Strategiska portföljerna under 2020?

De Dynamiska portföljerna följer en s.k. riskbaserad strategi där portföljens fördelning bestäms av risken i marknaden. När marknadsrisken är hög innehåller en dynamisk portfölj en större andel säkrare tillgångar medan när marknadsrisken är låg innehåller portföljen en större andel riskfyllda tillgångar. En riskbaserad strategi fungerar bäst när marknaden genomgår långa perioder (>6 månader) av hög eller låg marknadsrisk. De fungerar sämre när marknaden kraschar och återhämtar sig under en relativt kort period. Precis vad som hände under 2020. Trots att de Dynamiska portföljerna har levererat en lägre avkastning än de Strategiska portföljerna under 2020 så är det viktigt att inte glömma att historisk avkastning inte säger något om framtiden. Olika strategier presterar olika bra i olika marknadsförhållanden. Genom att erbjuda både Dynamiska och Strategiska portföljer hoppas vi på BetterWealth kunna erbjuda en portfölj för alla.

Vad händer framöver?

Coronapandemin är långt ifrån över och trots ett globalt vaccinationsinitiativ kommer det dröja innan den globala ekonomiska tillväxten återgår till samma nivåer som innan pandemin. Nya mutationer av coronaviruset adderar till osäkerheten. Samtidigt har tillväxtländer som Kina visat prov på att en snabb återhämtning är möjlig. Den stora frågan under 2021 är när vi kommer återgå till det normala. Nya stimulanspaket, ökad vaccination och minskad smittspridning kommer påverka marknaden positivt medan restriktioner och en ökning i smittspridning kommer påverka marknaden negativt. Ur ett riskperspektiv har risken sjunkit. Volatiliteten på olika tillgångar har sjunkit samtidigt som korrelationen mellan olika tillgångar har minskat. 

2020 var ett bra exempel på att man aldrig vet vad som kommer hända härnäst. Däremot pekar mycket på att de största osäkerheterna relaterat till Coronapandemin nu är över. Vi ser framemot 2021 och hoppas att vi nu närmat oss slutet av tunneln.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper eller fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.