Henrik Norén: “Aktiva fondförvaltare inser att de är i knipa”
Med över 30 år i finansbranschen och med erfarenhet från både risk management och corporate finance. samt som vd för fondbolaget Xact driver Henrik Norén sen fem år tillbaka eget och jobbar med utländska fondförvaltare som inte har en egen säljstyrka i Norden. Enligt Henrik står vi inför ett skifte där passivt förvaltade fonder kommer få ett större utrymme, inte minst på grund av att många aktiva fonder underpresterar.

Det finns statistik som visar att 8 av 10 aktivt förvaltade aktiefonder går sämre än sitt jämförelseindex. En mer professionell aktiehandel idag än för 20 år sedan och relativt höga förvaltningsavgifter är de främsta orsakerna. Att indexfondernas andel ökar på bekostnad av de aktiva fonderna är därför inte överraskande. För fem år sen utgjorde de bara 12 % av aktiefonderna, idag är det 18 %. I USA passerade indexfonderna förra året 50 % av det totala fondkapitalet, så det finns nog rum för fortsatt tillväxt här i Sverige. Aktiva fondförvaltare inser att de är i knipa, detta tar sig uttryck i aversion på alla möjliga sätt och självklart är de aktiva fondhusen rädda för att tappa marknadsandelar. 


“Det viktiga är att man funderar över varför man sparar,

vilken tidshorisont och vilken risknivå man vill ligga på”.


För att få ut så mycket som möjligt av sitt sparande finns det en hel del som Henrik anser att svenska sparare ska ta med sig. En av de största farorna enligt Henrik är att många agerar kortsiktigt:


– Det viktiga är att man funderar över varför man sparar, vilken tidshorisont man har och vilken risknivå man vill ligga på. Det är också viktigt att man är långsiktig i sitt sparande. De största misstagen görs ofta i turbulenta tider. Vid plötsliga och kraftiga uppgångar som exempelvis vid millennieskiftets IT-boom var inflödet till aktiefonder rekordstort. När luften sedan gick ur och värderingarna var låga var intresset för aktiefonder lågt. Samma mönster kunde vi se i våras då det kraftiga börsfallet ledde till rekordstora fondförsäljningar. Många missade därmed den snabba återhämtningen under senvåren och sommaren. Risken är stor att ett kortsiktigt agerande, i ett sparande som egentligen är långsiktigt, leder till sämre avkastning. 


2021 - indexfondernas år?


Med en pandemi som satt prägel på 2020 ser nog de allra flesta fram emot ett nytt år med nya möjligheter. Henrik tror att 2021 kommer att fortsätta präglas av att passivt förvaltade fonder växer ytterligare i popularitet hos de svenska spararna:


– Vi kan se att indexfonderna kommer fortsätta plocka marknadsandelar även om det går relativt långsamt i Sverige, särskilt när man pratar om det breda sparandet.