Kvartalssummering Q3 2020: Fortsatt återhämtning trots hög osäkerhet

 Årets tredje kvartal är förbi och aktier har fortsatt sin återhämtning till nya rekordnivåer trots en accelererad smittspridning av Coronaviruset. Kraftiga stimulanspaket från världens centralbanker och hopp om ett Coronavaccin ligger bakom börsuppgången.

Uppgången har däremot inte varit spikrak. Globala aktier steg till ett all-time-high i slutet av augusti för att sedan falla 10 procent i september. Säljpanik i amerikanska techaktier, ökad smittspridning och tecken på att den ekonomiska återhämtningen bromsade bidrog till osäkerheten. Trots ökad volatilitet i september så slutade riskfyllda tillgångar på plus för tredje kvartalet.

Marknadsrisken har varit hög under kvartalet som passerat och med stor sannolikhet kommer årets sista kvartal präglas av fortsatt hög osäkerhet med plötsliga svängningar på börsen. Kampen mot Coronasmittan fortsätter och runt hörnet väntar det amerikanska presidentvalet vilket kommer påverka börsens utveckling framöver.

Vilka förändringar har skett i min BetterWealth-portfölj?

Marknadsrisken försätter att vara hög under tredje kvartalet vilket innebär att fördelningen i samtliga BetterWealth-portföljer förblir defensiv. Nämligen, de innehåller en större andel säkrare tillgångar än under stabila marknadsförhållanden. Eftersom marknadsrisken inte har förändrats under tredje kvartalet har det inte skett några omfattande justeringar i fördelningen mellan olika tillgångar i portföljerna.

Förutom att se till våra portföljer är väl anpassade för olika marknadsförhållanden så arbetar vi löpande för att se till att våra portföljer alltid innehåller de bästa möjliga börshandlade fonderna på marknaden. Därför analyserar BetterWealths investeringsteam löpande de börshandlade fonder som finns tillgängliga. Om det finns en möjlighet att förbättra portföljegenskaper som låga avgifter eller diversifiering genom att byta ut en fond så kommer vi automatiskt att göra det. Under kvartalet som gått har vi gjort följande uppdateringar:

 • Samtliga BetterWealth-portföljer innehåller numera börshandlare fonder utgivna av Vanguard. Vanguard är tillsammans med iShares (BlackRock) världsledande på börshandlade fonder eftersom deras fonder är av hög kvalitet och har låga avgifter. Genom att inkludera Vanguard-fonder i samtliga av våra portföljer har våra portföljer blivit bredare eftersom de numera investerar i börshandlade fonder utgivna av fler fondleverantörer än tidigare. Dessutom har den totala underliggande fondavgiften sjunkit något eftersom de nya Vanguard fonderna har en lägre avgift än de fonderna de ersätter. En eller flera av följande fonder ingår numera i BetterWealths portföljer:

  Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
  Vanguard EUR Eurozone Government BondUCITS ETF
  Vanguard USD Emerging Markets GovernmentBond UCITS ETF
  Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
  Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF

 • Våra gröna portföljer har blivit ännu grönare. När man väljer att investera med BetterWealth finns valmöjligheten att investera med större fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar. Kryssar man för detta valet erhåller man en portfölj som i större utsträckning investerar i ESG/SRI fonder. Vi arbetar ständigt med att göra våra gröna portföljer ännu grönare och allteftersom det lanseras nya ESG/SRI fonder som uppfyller våra krav på risk och förväntad avkastning så kommer vi inkludera dessa fonderna i våra gröna portföljer. Under kvartalet som gått har vi uppdaterat våra gröna portföljer så att de numera innehåller en eller flera av följande fonder:

  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF
  iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF
  iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF
  iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF
  iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

  Det innebär att våra gröna portföljer har blivit ännu lite grönare eftersom de nya fonderna i större utsträckning investerar i hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Hur har min BetterWealth portfölj presterat under tredje kvartalet 2020?

Samtliga BetterWealth-portföljer har levererat en positiv avkastning under det tredje kvartalet 2020. Beroende på målrisk har BetterWealths portföljer levererat en positiv avkastning på 1,5% till 3% under kvartalet som gått. Amerikanska och japanska aktier tillsammans med inflationsskyddade obligationer bidrog mest till den positiva avkastningen.
 
Totalt under 2020 innebär det att BetterWealths portföljer levererat en avkastning på mellan -0,6% och -9,7%. En stark svensk krona tillsammans med exponering till europeiska aktier (som tappat mer än 15% under 2020) är förklaringen till varför BetterWealths portföljer har levererat en sämre avkastning än exempelvis svenska aktier och svenska obligationer under 2020.

Trots att en exponering till europeiska aktier och utländska valutor har påverkat BetterWealths portföljer negativt under 2020 så är det viktigt att man förblir långsiktig med sitt sparande. Diversifiering innebär ibland att man erhåller en sämre avkastning än om man exempelvis enbart investerat i svenska aktier. Dock pekar alla bevis på att hög diversifiering innebär en högre och bättre avkastning på lång sikt.


Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 1:a januari till 30 september 2020. BetterWealth erbjuder flera olika portföljer med olika nivåer av risk och ovan är resultatet för BetterWealth:s portföljer med högst och lägst målrisk, 25% och 6% VaR. Aktie/ränte-portföljerna ovan är sammansatta av OMXS och en svensk obligationsfond. (Datakälla: BetterWealth. Reservation för beräkningsfel).

Hur har min BetterWealth portfölj presterat relativt en liknande portfölj under 2020?

BetterWealths portföljer innehåller 10–20 olika börshandlade fonder med exponering till olika tillgångsklasser, valutor, industrier och geografiska länder. Dessutom är BetterWealths portföljer dynamiska. Nämligen, fördelningen mellan exempelvis aktier och räntor justeras beroende på marknadsrisken. Är marknadsrisken hög innehåller BetterWealths portföljer en större andel säkrare tillgångar medan om marknadsrisken är låg innehåller portföljerna en större andel riskfyllda tillgångar. Det gör det därför svårt att jämföra utvecklingen på BetterWealths portföljer med andra investeringar. En jämförelse med en portfölj som består av exempelvis 90% svenska aktier och 10% svenska räntor är ur ett perspektiv inte relevant eftersom BetterWealths portföljer både innehåller fler tillgångar och eftersom fördelningen i en BetterWealth portfölj varierar över tid.

Många av våra kunder har påpekat precis detta och efterfrågat en relevant jämförelse. Nämligen, de har frågat hur har BetterWealths portföljer presterat relativt en jämförbar portfölj?

Även om det inte är en enkel fråga att svara på så har vi analyserat flera olika investeringar för att hitta en jämförbar investering. Kraven vi satt för en jämförbar investering är en globalt diversifierad portfölj bestående av flera olika tillgångar där fördelningen mellan olika tillgångar bestäms av risken i marknaden. Det finns många sådana investeringar på den internationella marknaden men enbart ett fåtal på den svenska marknaden. Den investering som mest kan efterlikna BetterWealths högriskportfölj är Nordnets Smarta 15

Nordnet Smarta 15 är en fond med global exponering till flera olika tillgångar med ett riskmål på 15% volatilitet. BetterWealths högriskportfölj är en globalt diversifierad portfölj med en målrisk på 25% VaR vilket är detsamma som ett volatilitetsmål på strax över 15% (Vi använder VaR eftersom vi anser att det är ett riskmått som på ett bättre sätt beskriver hur riskfylld en investering är). Tabellen nedan visar resultatet för BetterWealths högriskportfölj och Nordnet Smarta 15.Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 1:a januari till 30 september 2020. BetterWealth erbjuder flera olika portföljer med olika nivåer av risk och ovan är resultatet för BetterWealth:s portföljer med målrisk, 25% VaR. Nordnet Smarta 15 är en liknanden portföljstrategi med jämförbar målrisk. Datakälla: BetterWealth och Nordnet (https://www.nordnet.se/marknaden/fondlistor/16876365-nordnet-smart-15). Reservation för beräkningsfel.

Notera att trots att de båda portföljerna ovan är likvärdiga så är det viktigt att jämföra sin investering med flera olika investeringar innan man drar några slutsatser. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtiden. Nämligen, trots att en investering har haft bättre eller sämre avkastning jämfört med en annan investering under en viss tidsperiod så säger det oftast lite om framtiden.

Vad händer framöver?

Svängningarna på marknaden kommer med största sannolikhet att fortsätta under sista kvartalet 2020. Ingen vet hur pandemin kommer utvecklas och det är ännu oklart vilken påverkan den haft eller kommer ha på den ekonomiska utvecklingen. Dessutom väntar det amerikanska presidentvalet runt hörnet vilket kommer bidra ytterligare till oroligheten. Ur ett riskperspektiv så förblir marknadsrisken hög. En relativt hög volatilitet, hög korrelation mellan olika tillgångar och låga räntor bidrar till den höga marknadsrisken.

2020 har varit ett extremt år ur många aspekter och inte minst ur ett riskperspektiv. Storleken på globala stimulanspaket, accelerationen i volatilitet, förändringar i korrelationen mellan riskfyllda och säkra tillgångar och nivån på globala räntor är bara några av de faktorer som sett extrema nivåer under 2020.

BetterWealth analyserar dagligen ett hundratal olika ekonomiska och finansiella faktorer med maskininlärning för att effektivt estimera marknadsrisk. Precis som många andra så kan vi lära oss mycket av den rådande krisen. Du som BetterWealth-kund kan vara säker på att vi ständigt arbetar med att förbättra våra modeller. Också, precis som vanligt så fortsätter vi att dagligen kontrollera risk och diversifiering i samtliga av våra portföljer. På så sätt arbetar vi för att du som kund ska känna dig tryggare med din investering hos oss, oavsett vad som händer framöver.

P.S. Vi är glada över att många av våra kunder har hört av sig till oss och lämnat feedback. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår tjänst och vårt erbjudande efter era önskemål och kommer att lansera flera nyheter under hösten/vintern 2020. Stay tuned!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper eller fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.