BetterWealth marknadsbevakning vecka 41: Mer hållbarhet och mindre självklarhet

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka. 

Marknadens rörelser Rörelserna var spretiga under den gångna veckan och det var svårt att utläsa en korrelation mellan olika regioner när de handlades i olika riktningar under dagarna. I Europa kunde vi se aktier falla när det fortsattes införa restriktioner i hopp om att minska covidspridningen, utöver det var det fortsatt spänt för dem anglo-europeiska relationerna. I USA var utvecklingen som helhet positiv trots ett ordentligt bakslag på fredagen när det bekräftades att Trump smittats av covid. På Stockholmsbörsen var utvecklingen stadigt nedåtgående under veckan med ett största fall på fredagen. 

Den innevarande veckan har inleddes med uppgångar både för Sverige och Europa i stort följande beskedet att Trump lämnade sjukhuset och meddelade att han mådde bättre, börsen fick sig sedan en extra skjuts på tisdagen när det meddelades framsteg i Brexit-förhandlingarna. Under de följande dagarna har fokus legat på vara eller icke vara för ett nytt amerikanskt stimulanspaket. Om inget oväntat händer under dagen (11/8) så ser det ut att sammanfattningsvis bli en positiv börsvecka. 

Investerare söker nya saker hamnar Vi närmar oss upploppet till det amerikanska presidentvalet och investerare letar nya sätt att skydda sina portföljer inför en valperiod som förväntas bli unikt turbulent. Under årets tidigare volatila perioder har vi sett att de traditionella metoderna att hantera skakiga marknader inte alltid fungerat, kvalitativa statsobligationer har inte haft utrymme att röra sig och guldet föll tillsammans med aktier under septembers skakigare dagar. Kandidaterna till nya alternativ är flera, exempelvis förespråkas olika sorters valutaspekulering av flera förvaltare. Vad de är eniga om är att obligationer som generell motvikt till aktier i riskfyllda perioder är en strategi som utmanas allt mer, samtidigt är det långt ifrån självklart vad man kan ersätta dem med. 

Läs mer 

Hållbara investeringar är på frammarschen   Intresset för fonder som följer hållbarhetsprinciper är nu större än någonsin. Utöver att erbjuda investerare möjligheten att välja ett sparande som går i linje med deras egna värderingar så har de presterat extraordinärt väl under året. Under årets första kvartal så utpresterade 94 procent av alla hållbara fonder motsvarande fonder utan hållbarhetsfokus. Deras framgångar kan lätt förstås när man tittar på deras investeringskriterier. Till att börja med så påverkades inte fonderna av vårens minskade efterfrågan på olja, hållbara fonder undviker olja och oljeföretag. Vidare är värdekedjor, själva tillverkningsförloppet för produkter, i fokus vid hållbara investeringar. Då hållbara företag föredrar kortare, lokala kedjor så har de inte i lika stor utsträckning påverkats av årets diverse ekonomiska nedstängningar.  

Läs mer

Nuvarande risknivå  Våra modeller bedömer att den rådande volatiliteten kommer vara ihållande och att börsen kommer vara fortsatt skakig. Både positiva och negativa börsrörelser har varit större än under lugnare perioder vilket kan indikera att potentiella börsfall kan bli större i skala. Som nämnt ovanför befinner vi även oss i en period där det att svårt att skapa en välfungerande diversifiering vilket vidare höjer marknadsrisken. Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att börja spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.