BetterWealth marknadsbevakning vecka 35: Hårda ord och nya strategier

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka.

Marknadens rörelser
Aktier har generellt sett utvecklats starkt under veckan. Amerikanska aktier (S&P 500) har noterats på toppnivåer flera gånger under veckan och har för första gången stängt ovanför 3500-strecket. I Europa har utvecklingen inte hållit samma tempo men aktier (Euro Stoxx 50) har alltjämt avancerat sett från ett veckoperspektiv. I Sverige såg vi en stark utveckling i måndags (24/8), sedan dess har aktier (OMX30) legat relativt stilla. Kinesiska aktier (Shanghai Composite) har varit ett undantag under veckan, trots uttalanden om fortsatta handelsdiskussioner med USA och positiva ekonomiska data har priserna fallit.  

Tonen inför Brexit hårdnar
Bryssel anklagar London för att slösa värdefull tid infor inför Storbritanniens kommande utträde ur den Europeiska unionen. De två parternas syn på hur förhandlingarna ska fortskrida skiljer vilket har lett till att det skett få framsteg. EU:s förhandlare Michael Barnier menar att fortsatta frihandelsavtal är omöjliga utan att Storbritannien följer de gemensamma reglerna vilket sätter motparten, David Frost, i en svår position för att driva igenom någon meningsfull version av Brexit.

Läs mer

USA:s centralbank byter strategi
Feds ordförande Jerome Powell meddelade i torsdags (27/8) ett strategiskifte for den amerikanska centralbanken. Deras nya strategi innebär att centralbanken kommer tillåta landets inflation att överstiga två procent och istället fokusera på arbetsmarknaden. Samtidigt menar Powell att de ämnar bibehålla en genomsnittlig inflation på två procent och inte tillåta den skena iväg allt för mycket. Kort sagt innebär detta en liberalare ekonomisk policy för banken vilket innebär att de kan fortsätta hålla räntorna på låga nivåer en längre tid framöver. 

Läs mer

Decenniets sämsta utveckling för utdelningar
I spåren av coronakrisen kapas utdelningar i en utsträckning inte skådad sedan 2008-krisen. Investerare som hoppats på utdelningar trots aktiers värdeminskning har en kalldusch framför sig när allt fler företag skär ner eller stoppar sina utdelningar. Utvecklingen är dock starkt sektorsberoende, Europeiska Centralbanken har beordrat banker och andra finansiella institutioner inom EU att avbryta utdelningar, vilket står för en stor del av nedgången inom Europa. Teknik- och telekombolag ligger däremot kring oförändrade nivåer.

Läs mer 

BetterWealth just nu

Nuvarande risknivå
Våra modeller bedömer att marknadsrisken minskat under den gångna veckan men fortfarande är i en period med överhängande risk för volatilitet. Detta betyder att de mäter en stor sannolikhet för rejäla börssvängningar.

Portföljfördelning (medelriskportfölj)
Då BetterWealths portföljer bedömer att vi befinner oss i marknadsfas förknippad med hög risk är våra portföljer fördelade för en minskad volatilitet ifall att det skulle skaka på marknaderna. Detta innebär bland annat en mindre exponering till mer riskfyllda tillgångar som aktier. Vår medelriskportfölj har avancerat strax under en procent under den gångna veckan. 

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att börja spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.