BetterWealth marknadsbevakning vecka 34: Börsrekord och arbetslöshet

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka.

Marknadens rörelser
Den generella marknadsutvecklingen har under den gångna veckan varit positiv. Noterbart är att S&P 500, ett aktieindex som är skapat för att vara representativt för USA:s industri, nådde sin högsta nivå någonsin i onsdags. Sedan toppen har indexet backat något men ligger fortfarande på plus från ett veckoperspektiv. Utvecklingen har varit motsvarande i Kina även om det inte nåtts någon högstanivå. I Sverige har det varit desto volatilare när Stockholmsbörsen har studsat med en motsatt utveckling varje dag och utvecklingen totalt sett varit marginellt negativ.  

Arbetsmarknadsstöd pressar regeringar
Permanenta nedskärningar kombinerat med en ny ökning av coronafall sätter press på regeringar och deras stödpaket. I början av coronakrisen var permitteringarna många och sedan dess är det många som inte har återvänt till sina arbeten eller permanent förlorat sina jobb. Flera länder oroar sig nu för hur de ska undvika en arbetslöshetskris, dels för att folk åter ska kunna spendera pengar istället för att spara, något som krävs för att ekonomin åter ska ta fart.

Läs mer

Investerare förbered sig för valvolatilitet 
Det amerikanska presidentvalet rör sig allt närmre och investerare förbereder sig för skakande marknader. De oroar sig bland annat för att Donald Trumps försök att förhindra röstande per brev kan fördröja valet eller dess resultat. Ytterligare orosmoment med en redan svag ekonomi och en potentiell andravåg av coronaviruset på en marknad  som redan räknat in en återhämtning kan skapa ordentliga vågor. 

Läs mer

Amerikanska aktieköp avtar
Aktieåterköp har under årets andra kvartal nått sin lägsta nivå på åtta år. En populär men kritiserad strategi som innebär att företag nyttjar sin kassa för att köpa utomstående aktier för att driva upp aktiekursen har fallit ur modet när företag hamstrar pengar inför en växande osäkerhet och minskande vinster. En sektor som sett ett stort fall är finans när banker velat fylla ladorna inför potentiella låneförluster. 

Läs mer

BetterWealth just nu

Nuvarande risknivå
Följande en skakig om än något positiv vecka ligger risknivån fortfarande högt. Vidare har räntor fortsatt sjunka med få möjligheter till att få en reell avkastning med hänsyn till inflation vilket försvårar diversifiering. Våra modeller bedömer en överhängande risk för större fall.   

Portföljfördelning (medelriskportfölj)
Med en fortsatt hög marknadsrisk i åtanke har våra portföljer en fördelning avsedd för att minska fall om det skakar på marknaderna. Detta innebär bland annat en större exponering än vanligt till guld och räntor. Medelriskportföljen har legat kring nollstrecket under den gångna veckan med mindre rörelser. 

 

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att börja spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.