BetterWealth marknadsbevakning vecka 33: Gröna fonder och glada amatörer

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka.

Marknadens rörelser
Marknaderna ser globalt sett tillbaka på en volatil vecka. Drivande för de skakande börserna har varit osäkerheter gällande fortsatta stimulanspaket i USA, fortsatta spänningar mellan USA och Kina och en kvarvarande oro för coronavirusets spridning och konsekvenser. Trots oroligheterna kan vi konstatera att totalt sett har avancerat marginellt under veckan.  

Gröna fonder är det nya svarta
De senaste åren har allt fler investerare velat investera i fonder som speglar deras etiska värderingar och trenden har tagit ytterligare fart under coronakrisen. Bara under perioden mellan april och juli var inflödet till hållbara fonder lika stort som det totala inflödet under de gångna fem åren. Vidare visade det sig att dessa fonder presterade bättre än traditionella fonder under börsfallen i mars på grund av deras låga exponering till olja. Samtidigt är det fortfarande oklart hur man definierar vad som är en hållbar fond och det hörs allt fler röster om behovet av reglering och standardisering för att försäkra att hållbara fonder faktiskt är hållbara.

Läs mer

Dagshandlande amatörer - ett globalt fenomen
Billiga, lättanvända applikationer, hemmasittande och låga räntor har skapat en global trend av aktiehandel världen över. Trenden föddes i USA där applikationer som Robinhood inte bara är lättanvända och courtagefria utan också gamifierar dagshandel när unga förstagångsinvesterare satsar på volatila aktier för att snabbt tjäna pengar. Fenomenet tog fart i rätt tid för att investerarna skulle få ta del av de globala aktiernas starka återhämtning vilket gett många en god avkastning och skapat ytterligare momentum för applikationerna. Vad som återstår att se är om trenden överlever en större marknadskorrektion.

Läs mer

Negativa räntor driver en alltäckande rusch 
En kollaps för den reala avkastningen på obligationer, avkastningen investerare kan förvänta sig efter inflation, skapar vågor på de globala finansmarknaderna. Negativa realräntor har länge varit närvarande i Europa och Japan men har endast nyligen dykt upp i USA och när det inte finns några statsobligationer som genererar en real avkastning blir plötsligt alla andra tillgångar attraktivare. En konsekvens under året har varit att investerare bytt ut obligationer till guld som säkrare motvikt till riskfylldare tillgångar.

Läs mer

BetterWealth just nu

Nuvarande risknivå
Risken ligger kvar på höga nivåer. Under den senaste veckan har aktier agerat volatilt vilket bidragit till den höga risknivån. Även säkrare tillgångar som guld har sett kraftiga rörelser. Våra modeller bedömer att det finns en påtaglig risk för större marknadsfall. 

Portföljfördelning (medelriskportfölj)
Till följd av den höga uppmätta marknadsrisken är portföljen allokerad med målet att minska riskexponeringen. Till följd av detta har portföljen agerat stabilare än övriga marknaden under den gångna veckan och avancerat cirka en halv procent trots en starkare krona.

 

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att börja spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.