BetterWealth marknadsbevakning vecka 31: Internationella spänningar och en avancerande krona

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka.

Marknadens rörelser
Den gångna veckan har kantats av fall världen över. Fredagen (24/7) var en speciellt volatil dag när aktier föll världen över följande att ökade sino-amerikanska spänningar skakade marknaden och påminde investerare om att relationerna är kallare än på länge. Sedan dess har aktier globalt sett återhämtat sig något men fortfarande utvecklats negativt över ett veckoperspektiv. 

Den amerikanska aktiemarknaden ignorerar den verkliga ekonomin
Miljontals jobb har försvunnit, många förmodligen för alltid. Småföretag går i konkurs som aldrig förr och statsskulden skjuter i höjden. Trots detta fortsätter de amerikanska aktierna att stiga. Analytiker menar nu att investerare har gått från att följa den amerikanska ekonomin till att fullständigt fokuserade på Feds, den amerikanska riksbanken, agerande. Detta har även speglats de senare åren när minsta indikation på högre räntor skapat ordentlig marknadsvolatilitet, trots historiskt låga räntenivåer. 

Läs mer

Oro sänker internationella valutor
Humöret på finansmarknaderna dras mellan oro för ytterligare coronautbrott och optimism för ytterligare stimulanspaket. I takt med att smittspridningen i USA har tagit fart i USA och det lanserats ytterligare stimulanspaket har den amerikanska dollarn fallit i värde gentemot andra valutor. Värdet har speciellt fallit mot Euron som i sin tur har blivit svagare mot den svenska kronan vilket innebär att svenskar, sett i kronor, gör valutaförluster på utlandsinvesteringar. 

Läs mer

USA:s relation med Kina fortsätter att försämras 
Konflikten mellan världens två största ekonomier tog en ny vändning under den gångna veckan när de två länderna stängde varsitt av varandras konsulat. Vidare menar analytiker att Kina har bränt samtliga sina relationer i Washington. Tidigare har näringslivet och demokrater tagit ställning emot en hårdare kinaposition, något som inte skett när Trump agerat. Vidare menar analytiker att flera av ländernas dispyter i dagsläget är “olösbara”, exempelvis vem som har rätt till det Sydkinesiska havet. 

Läs mer

BetterWealth just nu

Nuvarande risknivå
Följande hög volatilitet på marknaden och låga räntenivåer bedömer våra modeller att marknaden är en i en fas av hög risk. Vidare ökas risken för stora fall av att samvariationen mellan olika tillgångsslag är större än vanligt.

Portföljfördelning (medelriskportfölj)
Med hänsyn till en stor risk har medelriskportföljen en mindre exponering till aktier än under lugnare perioder. Istället är en större andel allokerat till räntor och guld, två tillgångstyper som dels brukar prestera väl under skakigare perioder samtidigt som de bär mindre risk. Under veckan har portföljen backat strax under en halv procent, till stor del på grund av att en starkare svensk krona sänker värdet, sett i kronor, på utländska investeringar. 

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att börja spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.