BetterWealth marknadsbevakning vecka 30: Små rörelser och röda flaggor

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka.

Marknadens rörelser
Den senaste veckans utveckling på aktiemarknaden har gått spridda vägar runt om i jorden. I Europa i stort ligger aktierna kring oförändrade nivåer medan vi i Sverige har sett en marginell uppgång. I USA har aktier brett avancerat och det har varit en speciellt gynnsam vecka för teknikaktier. I Asien har trenden generellt sett varit uppåtgående förutom i Hong Kong när investerares oro för tillbakadragande av handelsavtal och speciella förmåner tyngt humöret.

Banker hamstrar miljarder i väntan på sämre tider
Flera amerikanska banker meddelade under den gångna veckan att de satt undan miljarder i väntan på att konsumenter och företag inte kommer kunna betala sina skulder under de kommande månaderna. Än så länge har statligt stöd hållit konsumenterna flytande men när stödet börjar smalna av väntar sig bankerna att de riktiga skadorna från arbetslösheten kommer uppenbaras. Bland annat JP Morgan väntar sig att den amerikanska arbetslösheten kommer förbli tvåsiffrig året ut. 

Läs mer

Röda flaggor på räntemarknaden 
Medan aktier klättrat långt över sina bottennivåer anas orostecken på räntemarknaderna. Den tioåriga inflationsjusterade amerikanska statsräntan har blivit så pass eftertraktad att den nu ger en avkastning på -0,85 procent. Att räntenivåer sjunker är historiskt sett ett tecken på att investerare förutspår sämre utsikter och högre risk för aktier. Utvecklingen speglas även i det stigande guldpriset, en tillgång investerare ofta går till för att finna en säker hamn när det skakar på aktiemarknaderna. 

Läs mer

Marknaden belönar europeisk integration
Europeiska aktier har presterat bättre än sina motparter runt om i världen de senaste månaderna. På andra sidan ser vi brittiska aktier vilka presterat betydligt sämre under året samtidigt som pundet har fallit. Investerare skyggar i dagsläget för att investera i brittiska aktier dels på grund av pundets volatilitet men även på grund av osäkerheterna gällande Brexit.

Läs mer 

BetterWealth just nu

Nuvarande risknivå
BetterWealths riskmodeller indikerar en hög risk på marknaderna med en överhängande risk för större fall. Drivande för risken är dels en stor samvariation mellan riskfyllda och säkrare tillgångsslag och hög volatilitet för aktier som gjort snabba rörelser både upp och ner vilket indikerar en fortsatt hög risk. 

Portföljfördelning (medelriskportfölj)
Med den höga risken i åtanke är BetterWealths medelrisk portfölj till stor del allokerad till räntor vilka har en mindre risk att se stora fall. Vidare innehåller portföljen en förhållandevis stor andel guld vilket tenderar att prestera väl under riskfyllda perioder. Portföljen har under veckan rört sig marginellt under nollstrecket då kronan har fortsatt att stärkas vilket drar ner utländska investeringar. 

 

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att börja spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.