BetterWealth marknadsbevakning vecka 28: Avancemang i öst

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka.

Marknadens rörelser
Trenden på aktiemarknaden har under den senaste veckan varit generellt uppåtgående trots några fall under veckans gång. Europeiska och amerikanska aktier har rört sig i en ganska jämn takt medan asiatiska aktier har tagit rejäla språng, optimismen har varit speciellt framträdande på Shanghaibörsen. Vi ser att ett fortsatt mönster av coronaskräck kämpar mot hoppet om ekonomisk återhämtning. Investerare har då noga följt utvecklingen av antalet sysselsatta, takten i industri- och tjänstesektorn och sedan försökt göra en avvägning av detta mot den fortsatta utbredningen av coronaviruset. 

Kinesiska aktier rusar efter statliga insatser 
Kinesiska aktier hade i måndags (6/7) sin bästa dag sedan februari 2019. Delar av uppgången tillskrivs statligt kontrollerade medier som under måndagen publicerade artiklar som indikerade att marknaden var på väg in i en “hälsosam tjurmarknad” där investerare kunde se fram emot stigande aktiekurser. Analytiker menar att staten kan göra detta för att stärka konsumentförtroendet och konsumtionen med målet att stödja en bredare ekonomisk återhämtning. Samtidigt väcker det minnen av liknande händelser under 2014 och 2015 då statliga medier hejade på en börsrusch vilket slutade med en krasch på 40 procent. 

Läs mer


Bästa kvartalet på 20 år för amerikanska aktier 
För bara tre månader sen bävade investerare för att tjurmarknaden, och den längsta ekonomiska expansionen någonsin, hade nått sitt slut efter att amerikanska aktieindex föll cirka 35 procent under mindre än sex veckor. Häromveckan tog det andra kvartalet slut och kvartalets uppgång har varit nästan lika brant som marknadernas tidigare fall. Breda S&P 500 och industritunga Dow Jones har avancerat cirka 20 procent vardera men på toppen ser vi tydligt tekniksektorn då det teknikfokuserade indexet Nasdaq Composite har avancerat mer än 30 procent. 

 Läs mer

Amerikanska aktiemarknaden domineras av techjättarna
Fem företag utgör idag hisnande 20 procent av hela S&P 500, ett ledande index med målet att vara representativt för USA:s industri. Hur bredden i index utvecklas är en indikator för hur många företag det är vars aktiekurser ökar respektive sjunker. Medan indexet i sin helhet är 17 procent under rekordnivåerna i februari så är medianbolaget hela 28 procent under nivåerna från februari. Historiskt sett indikerar en mindre bredd sämre än genomsnittlig avkastning det kommande halvåret med större risk för stora fall enligt analytiker på Goldman Sachs. Bredden på index minskade framförallt under upploppet till IT-kraschen men det var även ett mönster som framkom under 90-talskrisen, 2008-kraschen och fallen under 2011 och 2016. Bolagen i fråga är Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Googles ägarbolag) och Facebook. 

Läs mer

BetterWealth just nu

Nuvarande risknivå
BetterWealths dagliga riskmätning har fortsatt och visar på stor risk för rejäla fall. Drivande för risken är dels marknadens volatilitet men även stora korrelationer mellan tillgångsslag vilket försämrar möjligheterna att skapa en diversifierad portfölj. 

Portföljfördelning (medelriskportfölj)
Med marknadsrisken i åtanke innehåller portföljen en mindre andel aktier än under lugnare tider då våra modeller visar att på att aktier bidrar till en stor mängd risk i förhållande till avkastning i dagsläget. Portföljens värde har stigit med strax över en procent under veckan. 

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att bara spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.