BetterWealth marknadsbevakning vecka 27: Orosmoln över Atlanten

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka.


Marknadens rörelser
Den senaste veckan har aktier globalt sett avancerat något. Drivande för uppgången har varit lättade restriktioner med hänsyn till Covid-19 och fortsatta stimulanspaket. Vidare har flertalets länder PMI (ett index som mäter ekonomisk aktivitet i tillverknings- och tjänstesektorn) presenterats och kommit in över analytikernas förväntningar. Trots det har vägen uppåt varit allt utom rak. Vi har under veckan sett flera fall, exempelvis föll amerikanska aktier brett förra fredagen (26/6) då en oro för ökad smittspridning spred sig bland amerikanska investerare. Under finner du några av börsnyheterna vi funnit intressanta den gångna veckan.

Självsvängande börskurser
 

Flertalet analytiker menar att det är tekniska faktorer och strategier som driver på det nuvarande börsrallyt. En förklaring är att låga räntor får investerare att söka andra inkomstströmmar, en av dessa är att sälja köpoptioner men säljarna har i takt med att börsen rusat även köpt aktier för att skydda sig mot potentiella förluster. Samtidigt har antalet fonder som utnyttjar volatilitetsbaserade strategier ökat markant vilket lett till snabba avsäljningar när börsen föll och sedan snabba köp när börsen åter började klättra. 

Läs mer

Internationella valutafonden varnar investerare såväl som centralbanker

IMF varnar att börsrallyt drivs av hoppet på att centralbanker kommer fortsätta sitt historiskt unika stöd till marknaderna. De menar att det inte är garanterat att centralbankerna kommer kunna fortsätta ignorera riskerna associerade med en höjd skuldsättning. Ser vi en stark andra våg av Corona finns det stora risker att en stor mängd företag inte kommer kunna betala av sina skulder vilket kan utmana både bankerna och de finansiella systemens motståndskraft. 

Läs mer

Europa presterar bättre än USA under juni

Under den senaste månaden har europeiska aktier presterat bättre amerikanska. Drivande för utvecklingen är en mindre och mer kontrollerad spridning av Coronaviruset. I takt med att utvecklingen varit stabilare här har banker och fonder rekommenderat sin klienter att ta sina vinster från det amerikanska börsrallyt och titta över Atlanten för nya prospekt. Efter månadens sista handelsdag noterades det att amerikanska aktier (S&P 500) var upp 1,8 procent medans europeiska (Euro Stoxx 600) hade avancerat nästan 3 procent. Samtidigt förblir synen på europeiska aktier något pessimistisk på grund av europas i jämförelse få antal stora techbolag vilket sänker de långsiktiga tillväxtprospekten.

Läs mer

BetterWealth just nu

Nuvarande risknivå

Våra modellers riskmätning fortsätter och visar på en fortsatt hög marknadsrisk. Risken förklaras av stor volatilitet för aktier som fortsatt svänga i takt med att investerare försöker bedöma om det är ekonomisk data eller data för virusspridning de ska ta i beaktning. Vidare ser vi en fortsatt hög korrelation mellan olika tillgångsslag vilket försvårar diversifiering.

 

Portföljfördelning (medelriskportfölj)

Till följd av det riskfyllda marknadsläget är portföljfördelningen för vår medelriskportfölj lutad mot säkrare tillgång som obligationer med mindre exponering mot aktier. Portföljens värdeutveckling har legat kring nollstrecket under veckan. 

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att bara spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.