BetterWealths marknadsbevakning vecka 25: Stimulanspaket och smittospridning

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka.


Marknadens rörelser

Den senaste veckan har marknadsoptimismen sjunkit något och återhämtningen från årets tidigare fall har återigen börjat ifrågasättas. Vi såg i torsdags de största kursrasen sedan mars då Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, presenterade en bister syn på USA:s ekonomiska situation samtidigt som nya farhågor för en ny våg av coronafall växte fram. Trots en viss återhämtning under fredagen var amerikanska aktier (S&P 500) ner cirka 5 procent under veckan. Den här veckan inleddes med nedgångar efter rapporter om fler Covid-fall både i USA och Kina, men humöret och kurserna vände upp när Fed meddelade att de kommer börjar börja köpa enskilda företagsobligationer för att stötta upp marknaden. Samtidigt meddelade centralbanken att de är beredda att ta till alla tillgängliga medel för att bekämpa en lågkonjunktur. Sannolikt kommer marknaderna även i fortsättningen väga spridningen av corona mot stimulansåtgärder, än så länge verkar stimulansåtgärderna vinna. Under finner du några av börsnyheterna vi funnit intressant den gångna veckan.

En oljefri framtid för oljejättarna

När investerare ställer sig allt mer tveksamma till att investera i olja och regeringar vill röra sig mot grönare alternativ blir oljeföretagens framtid allt mer osäker. Historiskt sett har oljeföretag varit säkra investeringar med stora utdelningar men med sjunkande oljepriser och större utsläppsavgifter skakar deras grunder. Samtidigt är det företag som sitter på stor kompetens och möjligheter till flera vägval in i framtiden.

Läs mer

Högsta globala skuldnivåerna sedan andra världskriget

Lanseringar av stimulanspaket utan historiska likar har drivit upp den globala skuldsättningen till nivåer senast sedda under det andra världskriget. I takt med att utgivandet av skuld växer så växer funderingar på hur skuldbördan ska bäras, hur räntemarknaderna kommer att påverkas och hur det på sikt kommer påverka den globala tillväxten. 

Läs mer

Äldre investerare drar sig ur aktiemarknaden 

Enligt Fidelity sålde en tredjedel av alla investerare över 65 år av samtliga av sina aktier mellan februari och maj. Trots att aktiemarknaden har överträffat en stor del av analytikernas förväntningar så vill äldre investerare hellre vara på det torra med säkrare investeringar inför pensionen. Trots en medvetenhet om att marknaden återhämtat sig väl från tidigare kriser är de inte villiga att chansa på det och har följt det klassiska rådet att röra sig från aktier till säkrare investeringar, exempelvis räntor, när de närmar sig pensionen. 

Läs mer

BetterWealth just nu

Nuvarande risknivå

Våra modeller fortsätter att dagligen mäta marknadsrisken och bedömer att marknaden är i ett stressat läge med stor risk för en börskrasch. Drivande för den höga risken är en hög marknadsvolatilitet med stora svängningar vilket sågs bland annat under torsdagen den förra veckan då aktiemarknaderna hade sin värsta dag sedan mars.


Portföljfördelning (medelriskportfölj)

Portföljfördelningen är defensiv med en förhållandevis låg andel aktier till fördel för räntor och andra stabilare tillgångar. Detta då våra modeller bedömer att risken för en marknadskrasch är hög. På grund av den säkra fördelningen avancerade portföljen marginellt under veckan medan globala aktier föll något under veckan, samtidigt var dess volatilitet låg när aktiemarknaderna skakade.

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att bara spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.