BetterWealth marknadsbevakning vecka 26: En studsande marknadsbubbla?

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka.


Marknadens rörelser

Den gångna veckan har börsen fortsatt sitt studsande och sedan förra veckans marknadsbevakning har globala aktier rört sig nedåt. Investerare väger riskerna med fortsatt smittspridning mot ekonomisk data. Generellt sett har ekonomisk data och konjunkturmätare, exempelvis PMI, överträffat analytikernas förväntningar. Samtidigt har vi på en global nivå sett den snabbaste infektionstakten sedan coronakrisen började. Detta kombinerat med stretiga stimulanspaket har gjort marknaden svårförutsägbar även för erfarna investerare. Tittar man på utvecklingarna i grafform är det lätt att förstå varför CNBC häromveckan skämtade om att vi varken befinner oss i en tjur- eller björnmarknad, vi befinner oss i kängurumarknad. Under finner du några av börsnyheterna vi funnit intressanta under den gångna veckan.

En dyr marknad behöver inte vara en bubbla

Allt fler renommerade investerare menar att de senaste veckornas uppgångar enbart kan förklaras med att aktiemarknaden befinner sig i en bubbla där aktievärderingarna har lämnat de ekonomiska realiteterna bakom sig. Samtidigt är det flera faktorer som skiljer de senaste månadernas rusning från tidigare bubblor. En möjlig förklaring för aktiemarknadernas snabba återhämtning kan helt enkelt vara att investerare accepterat nya ekonomiska realiteter. I ett läge då centralbankers agerande har tryckt ner räntor mot nollstrecket kan det vara attraktivare med aktier, trots bleka lönsamhetsutsikter. Utsikterna är ännu en faktor som skiljer sig från tidigare bubblor, till skillnad från vid tidigare bubblor finns det idag inga tankar om att företag ser fram emot år av enorma vinster utan vi ser snarare ett konsensus om att de kommande åren blir knaprare. Detta är inte helt olikt återhämtningen vi såg efter 2008-krisen då kritiker menade att värderingarna var frånkopplade från verkligen. I efterhand vet vi att uppgångarna varade i åratal utan några förödande bakslag. 

Läs mer

Ett Europa som öppnas inger hopp

Under de senaste månaderna har infektionsdata varit den kanske intressantaste datan för analytiker som normalt sett analyserar finansiell data. För de som följer den kan man nu se upplyftande tecken i de europeiska länderna som nu långsamt vaknar upp från sina karantäner. I Frankrike, Spanien, Tyskland och Italien ser man nu positiva tecken på att smittan inte åter tagit fart i takt med att invånarna återfått sin fria rörlighet. Istället ser man att konsumtionen långsamt börjar återhämta sig mot normala nivåer och att smittspridningen enbart uppkommit i mindre kluster. Dock hänger oron för att spridningen åter ska få fart kvar när invånare börjar bära masker i mindre utsträckning och ländernas uteserveringar börjar fyllas men epidemiologer menar att sjukvården är redo, så länge smittan håller sig på de nuvarande nivåerna. 

Läs mer

Valutornas nya mening 

Sedan centralbanker runt om i världen agerat för att stötta upp sina respektive länders ekonomier han valutamarknadernas traditionella drivkrafter förlorat sin mening. Historiskt sett har valutaförhållanden baserats på länders tillväxtpotential och dess ränteläge. Analytiker menar nu att det förhållandet har spruckit sedan Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, börjat fokusera på att hålla uppe aktiemarknaden istället för makrofaktorer eller den internationella handeln. Som en följd är korrelationen mellan aktiekurser och valutor den högsta på femton år och valutakurser har reducerats till en spegling av aktiemarknaderna. 

Läs mer

BetterWealth just nu

Nuvarande risknivå

Våra modeller fortsätter att dagligen mäta marknadsrisken och bedömer att marknaden är i ett stressat läge med stor risk för en börskrasch. Drivande för den höga risken är en fortsatt hög marknadsvolatilitet. Vidare har korrelationen mellan olika tillgångar ökat vilket försvårar riskspridning då tillgångar i större utsträckning rör sig i samma riktning och enskilda tillgångars fall inte lika enkelt kan dämpas genom att investera i fler. 

Portföljfördelning (medelriskportfölj)

Portföljfördelningen är defensiv med en förhållandevis låg andel aktier till fördel för räntor och andra stabilare tillgångar. Detta då våra modeller bedömer att risken för en marknadskrasch är hög. På grund av dess låga riskprofil har portföljens utveckling legat förhållandevis stabilt kring nollstrecket och avancerat lite mer än en halv procent sedan vårt senaste inlägg, detta medan globala aktier har skakat ordentligt och totalt sett backat något.

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att bara spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.