BetterWealth marknadsbevakning vecka 24: Marknadsrally med orosmoln

Marknadsbevakning

I vår veckovisa marknadsbevakning summerar vi kort humöret på börsen och delar med oss av nyhetsartiklar som vi funnit intressanta under den gångna veckan. Publiceras på blog.betterwealth.se varje vecka.


Marknadens rörelser

De senaste veckorna har det varit svårt att missa de kraftiga börsuppgångarna runtom i världen. Index har återigen klättrat sig upp mot sina tidigare toppnivåer och vissa har till och med överträffat dem. Rallyt har gått som snabbast i USA där det lanserats enorma stimulanspaket vilka fått en direkt effekt. En följande, mindre tacksam, effekt för svenska investerare är att dollarna har sett sitt längsta fall på nästan ett decennium vilket raderar en del av uppgången för oss när kronan blir starkare. Samtidigt kan såklart en starkare krona ha andra fördelar när semestersäsongen närmar sig och gränser återigen öppnas… Återhämtningen på de europeiska börserna har inte hållit samma tempo och det finns det finns fortfarande stora orosmoln, veckan har inletts med nedgångar efter att negativ ekonomisk data skakat investerarförtroendet. Under finner du några av börsnyheterna vi funnit intressant den gångna veckan.

Rädslan för ett upptrappat handelskrig växer åter

Sedan 2018 har relationerna mellan Washington och Peking varit en av de starkast drivande faktorerna på marknaderna. De senaste månaderna har den hårda retoriken startat åter när Trump anklagar Kina för att vara skyldiga för Covid-19, drar tillbaka speciella rättigheter från Hong Kong och svartlistar kinesiska företag. Medan Kina sannolikt vill fokusera på att avstyra ytterligare Covid-spridning och att få igång sin ekonomi igen så finns det en risk att Trump kommer vilja öka trycket mot Kina inför presidentvalet för att plocka politiska poäng. 

Läs mer

Hedgefonder förblir skeptiska inför det amerikanska marknadsrallyt

Hedgefonder och andra aktiva investerare ställer sig tveksamma till den snabba återhämtningen på de amerikanska börserna. Under dem senaste veckorna har det i USA lanserats enorma stimulanspaket som fått en direkt effekt på marknaderna, vilka snabbt återhämtat från fallen i spåren av Covid-19. Mer pessimistiska investerare, däribland flera hedgefondjättar, menar att återhämtningarna inte speglar verkligheten och att det finns en överhängande risk för ytterligare stora börsfall. 

Läs mer

Rekordår för miljömässigt och socialt medvetna investerare 

Miljömässigt och socialt medvetna investerare i USA har under 2020 redan fått igenom fler förslag på årsmöten än något tidigare år. Förslagen har gällt allt från arbetsvillkor och jämlikhet till koldioxidavtryck. Samtidigt visar sig större förvaltare som BlackRock villigare att stötta omröstningarna vilket kan komma att ytterligare öka trycket mot företagen. 

Läs mer

BetterWealth under veckan

Nuvarande risknivå

Våra modeller fortsätter att dagligen mäta marknadsrisken och bedömer att marknaden är i ett stressat läge med stor risk för en börskrasch. Drivande för den höga risken är en hög marknadsvolatilitet med stora svängningar. Vidare ser vi att olika tillgångsslag i större utsträckning korrelerar, det vill säga att de rör sig i samma riktning, detta kombinerat med låga räntor försvårar diversifiering och bidrar till den höga marknadsrisken.


Portföljfördelning (medelriskportfölj)

Portföljfördelningen är defensiv med en förhållandevis låg andel aktier till fördel för räntor och andra stabilare tillgångar. Detta då våra modeller bedömer att risken för en marknadskrasch är fortsatt hög. Skulle våra modeller bedöma att marknadsrisken sjunker är vi redo att öka portföljrisken med en större andel aktier och riskfyllda tillgångar i portföljerna, då portföljer enbart innehåller likvida börshandlade index kan vi snabbt justera dem vid behov.

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att bara spara med oss? Läs mer på vår hemsida. Dessutom går det alltid bra att kontakta oss.