Coronavirus, börskrasch och BetterWealths avkastning under februari 2020

 Förra veckan var den värsta veckan på börsen sen finanskrisen 2008. Globala aktier har tappat mer än 10% efter att investerare sålt riskfyllda tillgångar för att istället köpa säkrare tillgångar som räntor och guld. En spridning av coronaviruset till flera länder utanför Kina och en förväntad lägre ekonomisk tillväxt ligger bakom börsfallet.

Även om det fortfarande är oklart hur stor påverkan coronaviruset kommer ha på den ekonomiska tillväxten reagerade marknaden kraftigt förra veckan. Nedan går vi igenom några av de vanligaste frågorna relaterade till förra veckans börsfall samt hur det gått för BetterWealths kunder.

Varför faller marknaden?

Under veckan som gått upptäcktes flera fall av coronasmittade personer i norra Italien. Regeringen i Italien har gått så långt som att placera 10 städer under karantän för att förhindra vidare spridning av viruset. Detta blev ett uppvaknande för världens investerare som tidigare trott (och hoppats) att coronaviruset enbart skulle påverka Kina och den kinesiska tillväxten. En spridning till Italien innebär med stor sannolikhet att viruset kommer spridas till fler utvecklade länder vilket kommer påverka den globala ekonomiska tillväxten negativt. I fredags hade 31 av 36 ekonomer som tillfrågats av Bloomberg, en finansiell nyhetsbyrå, sänkt sina förväntningar för den globala ekonomiska tillväxten under 2020. I genomsnitt förutspår de en global ekonomisk tillväxt på 2,8% under 2020. Detta skulle vara den lägsta siffran sedan finanskrisen. Lägre ekonomisk tillväxt missgynnar riskfyllda tillgångar som aktier vilket är anledningen till att investerare under veckan sålt aktier för att istället köpa säkrare tillgångar som räntor. Globala aktier har minskat med mer än 10% samtidigt som priset på räntepapper från utvecklade länder stigit kraftigt.

Kommer marknaden fortsätta att falla?

En marknadskorrektion på 10% är inte ovanligt men att det sker under en vecka är väldigt ovanligt. Risken för en större negativ ekonomisk chock som en följd av coronaviruset kombinerat med höga bolagsvärderingar är bakomliggande faktorer till förra veckans kraftiga reaktion från investerare.

Det råder inget tvivel om att coronaviruset redan påverkat den ekonomiska tillväxten i Kina negativt. Däremot är det fortfarande för tidigt att säga hur stor påverkan coronaviruset kommer ha på den globala ekonomiska tillväxten. Om ny data pekar på en sämre än förväntad tillväxt kommer marknaden fortsätta att falla. Skulle ny data istället indikera en begränsad påverkan kommer börsfallet den senaste veckan ses som en överreaktion och marknaden kommer att återhämta sig.

Vad som är säkert är att världens centralbanker kommer göra vad de kan för att förhindra en lägre ekonomisk tillväxt. Den kinesiska centralbanken har redan agerat genom att sänka räntan och förväntningarna är att andra centralbanker kommer göra detsamma.

Den japanska centralbanken uttryckte under måndagen den 2:e mars att de tänker bekämpa lägre ekonomisk tillväxt genom att tillföra likviditet till marknaden. I USA har Fed, den amerikanska centralbanken, gjort ett liknande uttalande och förväntningarna är att de kommer sänka räntan från nuvarande 1,75% till 1% innan året är slut. Räntesänkningar är positivt för den ekonomiska tillväxten men det återstår att se om det är tillräckligt för att motverka coronavirusets negativa påverkan på ekonomin.

Hur har det gått för BetterWealths portföljer i februari?

BetterWealths portföljer innehåller börshandlade fonder (ETF:er) med exponering till flera olika tillgångsklasser. Det innebär att även om riskfyllda tillgångar som svenska och globala aktier har levererat en negativ avkastning på -11.2% respektive -13,1% under den senaste veckan så har säkrare tillgångar levererat positiv avkastning vilket har dämpat nedgången. Exempelvis har räntor i utvecklade länder levererat positiv avkastning och gjort att BetterWealths portföljer klarat sig relativt bra.

BetterWealth 25% VaR (högrisk): -10.3%
BetterWealth 13% VaR (medelrisk): -7.2%
BetterWealth 6% VaR (lågrisk): -1.6%


Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 21:e februari till 28:e februari 2020. BetterWealth erbjuder flera olika portföljer med olika risknivåer och ovan är resultatet för BetterWealths portföljer med högst, medel och lägst målrisk med 25%, 13% respektive 6% VaR. Datakälla: BetterWealth. Reservation för beräkningsfel.

Hur har börsfallet påverkat risken i min BetterWealth portfölj?

Den senaste veckan har det skakat rejält på börsen vilket har gjort att risken i riskfyllda tillgångar som aktier har ökat. Det har bidragit till en ökning av risken i samtliga BetterWealth-portföljer. Samtidigt har samvariationen (korrelationen) mellan aktier och säkrare tillgångar som räntor och guld minskat vilket innebär att diversifieringen i samtliga portföljer också har ökat. Summerat betyder det att riskökningen i  BetterWealths portföljerna har begränsats till följd av en ökad diversifiering.

BetterWealth analyserar dagligen ett hundratal olika finansiella och ekonomiska faktorer med maskininlärning för att bestämma marknadsrisken. När det sker stora förändringar i marknadsrisken sker automatiskt en omallokering i våra portföljer. Mätarna nedan visar BetterWealths riskmätare i början och slutet av februari månad. I början av februari var marknadsrisken låg till medellåg (nära det gröna området). Den har nu skiftat till att vara medelhög (nära det röda området).

Marknadsrisk 1 februari 2020                                               Marknadsrisk 28 februari 2020       


BetterWealths riskmätare indikerar marknadsrisken den 1:e och 28:e februari 2020. Det röda, gula och gröna området representerar en hög, medelhög respektive liten risk för en börskrasch. Marknadsrisken bestäms genom att analysera ett hundratal olika kvantitativa faktorer med maskininlärning. Se här för mer detaljer. Reservation för beräkningsfel.

Även om det är omöjligt att säga vad som kommer ske härnäst på marknaden så kan du som BetterWealth-kund vara säker på att vi kommer fortsätta att dagligen kontrollera risk och diversifiering i dina portföljer. Fortsätter det att skaka på börsen kommer vi automatiskt att justera risken i din portfölj genom att allokera mer till säkrare tillgångar. På så vis minskar vi risken för stora förluster. Självklart sker allt automatiskt så att du som kund kan koncentrera dig på annat och känna dig trygg med din investering hos oss.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.