Bor du utomlands men vill ha ett investeringskonto i Sverige?För svenskar som arbetar utomlands eller som har valt att flytta utomlands under en längre period finnas det goda skäl till att ha kvar sina investeringar i Sverige. Exempelvis om man en dag i framtiden planerar att flytta hem och då vill ha tillgång till sina pengar utan att behöva sälja sina investeringar och flytta stora summor pengar.

De flesta Svenskar som inte längre har någon anknytning kvar till Sverige är så kallat begränsat skattskyldiga i Sverige. Det innebär att man betalar ingen, eller begränsat med skatt i Sverige utan betalar skatt i det landet man bor eller arbetar i.

I stora delar av världen gäller att länder utväxlar uppgifter om hur personer betalar skatt i syfte att både undvika dubbelbeskattning eller att personen betalar in fel skatt.

Det är alltid upp till personen själv att vara underrättad om i vilket land man ska betala skatt i, och hur mycket.

BetterWealth erbjuder därför en speciellt utvecklad tjänst för de som önskar att ha sina placeringar i Sverige trots att man inte längre är bosatt här. Du får samma typ av portföljförvaltning med bakomliggande investeringsmotor som alla portföljer BetterWealth erbjuder.

Det som skiljer denna från de övriga investeringstjänsterna som BetterWealth erbjuder är:
  • För begränsat skattskyldiga med investeringssparkonto kommer kontrolluppgift om schablonintäkt inte lämnas. I stället ska kontrolluppgiften lämnas om ränta, utdelning och försäljningar avseende tillgångarna som förvaras på investeringssparkontot.
  • Eftersom en försäljning av värdepapper oftast genererar skatt är även de portföljerna som används begränsat skattskyldiga speciellt framtagna för att kunna hantera detta på ett bättre sätt.
  • Det finns inga begränsningar i antal avgiftsfria uttag och insättningar
För att kunna bli kund måste du ha följande
  • Svenskt personnummer
  • BankID
  • TIN
  • Svenskt bankkonto för uttag
Mer information, och för att bli kund finner du här

HÄR