Hur investerar en Nobelpristagare?

Hur investerar en Nobelpristagare? 

 “The risk of returns is much more important than the average return, with tail risks playing the dominant role” enligt professorn Myron Scholes. D.v.s. investeringar handlar om att förutsäga och skydda sig mot stora förluster.

Prof. Scholes som erhöll nobelpriset 1997 efter det att han introducerat Black-Scholes modell för prissättning av optioner höll nyligen en presentation om vad som är viktigt att tänka på vid investering.  Nedan kan du läsa en summering av hans presentation.

Allt handlar om risk

I bilden ovan jämförs utvecklingen av tre strategier (grön, blå, och röd) mellan 1857 till slutet av 2016. Gröna grafen är en strategi där man exkluderat de dagarna då S&P hade sämst avkastning, blå är den faktiska utvecklingen (genomsnittlig avkastning på 5%) för S&P och röd graf är en strategi där man exkluderat de dagarna då S&P hade bäst avkastning. Intressant är att den genomsnittliga årliga avkastningen nästan fördubblas (9% vs 5%) om man undviker de sämsta dagarna och att avkastningen nästan blir 0% om man undviker de bästa dagarna. Anledningen till detta är bl.a. att avkastning är asymmetrisk. Exempelvis om portföljen sjunker med 50% i värde krävs det 100% avkastning för att portföljen ska återhämta sig.

Scholes menar att investera till största grad handlar om att sköta risken i portföljen och då särskilt risken för stora förluster. Genom att mäta och hantera risk i sin portfölj har man de bästa förutsättningarna att erhålla bra avkastning över tid. 

Dynamisk riskhantering är bättre än köp och behåll-strategier

Scholes rekommenderar inte att investerare använder s.k. köp och behåll-strategier (ex. 60% aktier, 40% räntor) eftersom de är baserade på historiska avkastning och förenklade antaganden om risk. Som visat ovan handlar risk om att hantera stora förluster och eftersom köp och behåll-strategier inte tar hänsyn till risken för stora förluster är det bättre att använda dynamiska riskbaserade portföljstrategier. 

Vidare menar Scholes att köp och behåll-strategiers försök att diversifiera genom att investera i flera olika tillgångar är en dålig ide. Denna typ av diversifiering funkar sämst när den behövs som mest vilket är när marknaden är stressad. Under sådana perioder spelar det mindre eller ingen roll hur många olika tillgångar du investerar i eftersom korrelationen mellan alla tillgångar ökar.

Scholes menar att dynamisk riskhantering är det bästa alternativet för investerare som har som mål att generera bra avkastning på sikt. Dynamiska strategier kan hantera risken för stora förluster och hjälpa kunden när den behöver det som mest.

Tidsdiversifiering är bättre än att försöka tajma marknaden

Ska jag investera allt idag eller vänta tills imorgon, nästa vecka, nästa år? Detta är frågor som investerare ofta ställer. Om man investerar allt idag finns alltid risken att det sker en krasch imorgon och stora delar av mitt kapital går förlorat. Å andra sidan kanske marknaden går upp imorgon och jag missar en uppgång genom att inte investera allt.

Scholes menar att man inte ska försöka tajma marknaden utan istället sikta på att vara investerade över en längre tid s.k. tidsdiversifiera sin investeringar. För att förtydliga, i bilden ovan jämförs utvecklingen av två strategier som förväntas ha samma risk mellan 1988 och 2016. Den gröna strategin är fullt investerad i S&P men bara hälften av alla dagar i tidsperioden (de andra dagarna är avkastningen 0 %). Den blåa strategin är investerad över hela tidsperioden (och därför tidsdiversifierad) men bara i 50% S&P (resterande kapital hålls i kontanter).  Intressant är att även om de båda strategierna förväntas ha likvärdig risk är risken i den blåa strategin hela 30% lägre. Dessutom i detta fallet har den blåa strategin levererat en genomsnittlig årlig avkastning på 5,7% jämfört med 4,5% för den gröna strategin.


Källor: 
https://www.stoxx.com/document/Others/marketing/Presentation_Prof_Scholes.pdf