Diversifiering är nyckeln till bättre avkastningVad är diversifiering?

Att diversifiera är när investerare sprider sina risker genom att inte lägga alla sina ägg i en korg, utan istället dela sina tillgångar över flera olika tillgångsklasser, t.ex. aktier, obligationer och råvaror. Den amerikanska ekonomen Harry Markowitz utvecklade en formel för att uppnå den "bästa" riskspridningen på 1950-talet och vann Nobels minnespris i ekonomi för sin forskning. Enligt honom är diversifiering "den enda fria lunchen" när det kommer till att investera.

Varför är det en gratis lunch? 

För att kunna förklara hur detta ger en gratis lunch är viktigt att förstå sambandet mellan olika tillgångsklasser. När marknaderna stiger och faller, fungerar inte alla finansiella instrument på samma sätt. Till exempel kan aktier i oljebolag falla när oljepriset börjar sjunka, men aktier i flygbolag kan öka, eftersom de drar nytta av det billigare oljepriser. Detta innebär att en dålig investering delvis kompenseras av en bra investering vilket minskar risken för att hela portföljen ska sjunka i värde. Om en portfölj konstrueras på rätt sätt gör diversifieringen att risken minskar utan att den förväntade avkastningen ändras. Alternativt kan du öka din förväntade avkastning utan att öka risken. Investerare får sin gratis lunch!

Utmaningen att hitta rätt mix av tillgångar

Detta kanske låter för bra för att vara sant? Sanningen är att välja rätt tillgångar i sin portfölj och därefter fördela dem i rätt proportioner är en svår uppgift. Dessutom kräves det mycket tid och kunskap för att göra det på rätt sätt. Därför använder många istället sin magkänsla för att välja investeringar, vilket sällan leder till de mest optimala investeringarna som bidrar mest till portföljens avkastning.

Just därför är det en bra idé att få professionell hjälp. Det som gör det ännu svårare är att en portfölj som hade en optimal diversifiering i går, kanske inte har det i dag. Det beror på att riskerna för olika investeringar förändras vilket innebär att en portfölj bör optimeras och justeras regelbundet.

BetterWealth gör detta åt dig. Genom att välja de bästa och mest kostnadseffektiva ETF-fonderna från hela världen kan vi sätta ihop optimalt diversifierade portföljer till ett lågt pris. Våra dynamiska riskhanteringsverktyg övervakar därefter portföljerna och ser till att varje portfölj håller rätt nivå av risk enligt kundens val. Vi kommer inte att omfördela din portfölj efter varje marknadskorrigering. Däremot kommer vi anpassar portföljerna enligt de rådande marknadsförutsättningarna och omfördela din portfölj om det skett en grundläggande och bestående förändring i riskmiljön.

Vill du också ha en diversifierad portfölj och få del av en gratis lunch?

Klicka här för att börja investera i dag